Direct naar:

Doetinchem - Beschermd wonen Huberroos

De Huberroos is een appartementencomplex in het centrum van Doetinchem. GGNet huurt hier 22 studio’s ten behoeve van Woonzorg Doetinchem. De studio’s zijn verdeeld over drie etages. Er is één grotere woning die gebruikt wordt als kantoor-, groeps- en activiteitenruimte. Binnen de Huberroos wonen cliënten met een matige tot ernstige psychiatrische stoornis, waarbij ingezet wordt op doorstroming naar meer zelfstandigheid. Het doorstroomtraject van binnenkomst tot uitstroom bedraagt twee jaar. Gaat men hierna zelfstandig wonen dan kan men gebruik maken van ambulante woonbegeleiding geboden vanuit de locaties van woonzorg Doetinchem.

Begeleiding

De begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar, waarbij woonbegeleiders (verpleegkundigen en agogen) van 08.00 tot 22.00 uur aanwezig zijn. Na 22.00 uur is er op deze locatie een slaapdienst aanwezig. 's Nachts kan men een beroep doen op de nacht(-en zo nodig slaap) dienst van Beschermd wonen Doetinchem. Iedere cliënt heeft een persoonlijk (woon)begeleider(s).  Deze bieden ondersteuning bij het helder maken van de doelen waaraan gewerkt wordt. De omvang van de begeleiding verschilt per persoon, is gericht op ontwikkeling en vastgelegd in het individuele woonbegeleidingsplan. De woonbegeleiding bestaat uit systematische ondersteuning bij:

  • het versterken en ondersteunen van huishoudelijke vaardigheden en/of taken, waaronder de mogelijkheid tot het bereiden van de eigen maaltijden;
  • indien nodig ondersteunen bij de persoonlijke verzorging;
  • sociaal emotionele ondersteuning;
  • ondersteunen bij het oplossen van dagelijkse, praktische problemen;
  • het helpen zoeken naar en aanbieden van zinvolle dagbesteding;
  • ondersteunen bij het ontwikkelen of in stand houden van een sociaal netwerk;
  • oriëntatie op de maatschappij: het gebruik van voorzieningen buitenshuis wordt gestimuleerd.

Het woonbegeleidingsplan wordt opgesteld en uitgevoerd volgens de principes van het herstelgericht werken en gaat uit van de wensen en mogelijkheden van de individuele cliënt. Onze visie is dat de cliënt zoveel mogelijk de eigen regie over zijn leven behoudt.


Vanuit het team van de Huberroos wordt er ambulante woonbegeleiding (WMO) geboden.

  • Bereikbaarheid met openbaar vervoer: 

Deze locatie is te bereiken met het openbaar vervoer. U bekijkt de mogelijkheden op de website van 9292.nl.

Bezoekadres

Dr. Huber Noodtstraat 73 - 11
7001 DV  Doetinchem

Telefoon

088 - 933 5358

Foto's

Route