We vragen hiervoor een vergoeding, zodat deze activiteiten niet ten koste gaan van de zorg voor onze patiënten. Hiervoor vragen we begrip. Dit betekent dat we voor langere consultatie een vergoeding vragen. Voor korte afstemming (minder dan 10 minuten) vragen we geen vergoeding. Dat zien wij namelijk als een voorwaarde voor soepele samenwerking. Ook voor consultatie van de crisisdienst en consultatieve psychiatrie in het ziekenhuis vragen we geen vergoeding. We hopen erop veel samen te kunnen werken en kennis te delen.

Leer beter slapen

Nieuwe trainingsmodule ‘Leer beter slapen’: makkelijk leesbare slaaptherapie

Iedereen weet dat een goede nachtrust bijdraagt aan een goede gezondheid. Langdurige slapeloosheid heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn en verdwijnt vaak niet vanzelf. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) is een effectieve behandeling, maar nog te weinig mensen hebben hier toegang toe. De bestaande protocollen en zelfhulpboeken zijn ook niet voor iedereen begrijpelijk geschreven. Speciaal voor mensen met ernstige psychische aandoeningen of een licht verstandelijke beperking is het bestaande zelfhulpboek ‘Slapeloosheid’ nu bewerkt tot de makkelijk leesbare trainingsmodule ‘Leer beter slapen’. Met deze nieuwe trainingsmodule is een goede slaapzorg toegankelijker voor iedereen. De trainingsmodule is het resultaat van een unieke samenwerking tussen GGNet en het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe.

‘Leer beter slapen’ is een initiatief van Ellen Kersten, verpleegkundig specialist GGZ bij GGNet . Zij vroeg zich af waarom - kijkend naar het grote belang van slaap - er geen passend en begrijpelijk aanbod was voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. Ze ontwikkelde daarom een trainingsmodule, gebaseerd op het Hulpboek Slapeloosheid. Beter slapen? Doe-het-zelf! (Verbeek & Klip, 2013), geschreven door somnoloog Ingrid Verbeek van het Centrum voor Slaapgeneeskunde. Samen met Ingrid Verbeek en collega Wilma van Langen van VGGNet heeft Ellen Kersten het hulpboek makkelijk leesbaar gemaakt en voorzien van veel illustraties en kleuren. Nieuw in de trainingsmodule is de bijeenkomst over medicatiegebruik. Met deze trainingsmodule, die te gebruiken is in de eerste- tweede- én derdelijnszorg, krijgen zorgprofessionals een tool in handen waarmee zij deze specifieke patiëntengroep sneller en beter kan behandelen voor meer perspectief op een betere nachtrust.

De module is gratis toegankelijk voor professionals met kennis van cognitieve gedragstherapie.

Lees hier meer

Download hier de module

Trainingen VGGNet

Na jaren onderzoek blijkt dat er veel meer mensen met een licht verstandelijke beperking in de GGZ zijn dan gedacht. De LVB-doelgroep wordt ook binnen heel GGNet steeds vaker herkend en behandeld. We ontwikkelen en delen kennis binnen en buiten GGNet, zodat:

  • kennis over onze doelgroep vergroot wordt binnen zowel de ggz, de verstandelijk gehandicapten zorg maar ook binnen andere instanties die met deze doelgroep te maken hebben.
  • een licht verstandelijke beperking herkend en erkend wordt in de ggz.
  • de doelgroep met minder complexe problemen binnen de reguliere ggz een goede behandeling kan krijgen en uitsluiting van zorg wordt voorkomen.
  • behandelingen beter worden door evidence based programma’s en richtlijnen (in de 3e, 2e en 1e lijn)
  • psychiatrische problematiek binnen de verstandelijk gehandicapten zorg herkend wordt, en handvatten worden geboden voor begeleiding.

Hier lees je meer over trainingen die VGGNet biedt