Makkelijk leesbare slaaptherapie

Iedereen weet dat een goede nachtrust essentieel is voor de gezondheid. Cognitieve gedragstherapie voor insomnie (CGT-i) is de behandeling van eerste keus, waar helaas nog te weinig mensen met langdurige slapeloosheid toegang toe hebben. Er bestaan protocollen en zelfhulpboeken maar die zijn voor een aantal mensen moeilijk geschreven. Speciaal voor de doelgroep van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) of een lichtverstandelijke beperking is het bestaande zelfhulpboek Slapeloosheid bewerkt tot de makkelijke leesbare trainingsmodule: ‘Leer beter slapen’.


De CGT-i module geeft zorgprofessionals die geschoold zijn in cognitieve gedragstherapie een handvat om patiënten eerder en beter te kunnen helpen. Het is het resultaat van een unieke samenwerking tussen GGNet en het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, die beiden patiënten zien met insomnie en er een gerichte behandeling op geven.

Met de nieuwe trainingsmodule, die te gebruiken is in de eerste- tweede- én derdelijnszorg, krijgen zorgprofessionals een tool in handen waarmee zij sneller en beter kunnen behandelen. De module is gratis toegankelijk voor professionals met kennis van cognitieve gedragstherapie.

Contactpersoon

secretariaat GGNet Ambulant Zevenaar

Telefoonnummer

088-933 1800

Slaaptherapie nu toegankelijk voor iedereen

Er zijn al veel boeken geschreven over insomnie, maar de bestaande boeken zijn veelal geschreven op een hoog taalniveau. ‘Leer beter slapen’ is een initiatief van Ellen Kersten, verpleegkundig specialist GGZ bij GGNet Ambulant. Zij vroeg zich af waarom, kijkend naar het grote belang van slaap, er geen passend aanbod was voor patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen.

Zij paste met toestemming van uitgeverij BOOM en auteurs Verbeek en Klip het Hulpboek Slapeloosheid. Beter slapen? Doe-het-zelf! (Verbeek & Klip, 2013) aan tot de makkelijk leesbare module Leer beter slapen. Samen met Ingrid Verbeek, somnoloog bij het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe in Heeze en collega Wilma van Langen van VGGNet, (3elijnszorg voor mensen met een verstandelijke beperking binnen GGNet) heeft Ellen Kersten de teksten makkelijk leesbaar gemaakt en voorzien van veel illustraties en kleuren. Door de CGT-i training aan te passen voor deze groep mensen wordt door hen voorzien in een grote behoefte.

Persoon met gitaar

Slechtere kwaliteit van leven door slecht slapen


Insomnie heeft een belangrijke negatieve impact op de kwaliteit van leven en het mentale welzijn. Onbehandelde insomnie vergroot de kans op het krijgen van psychopathologie zoals een angst- of stemmingsstoornis. Lange tijd is gedacht dat het slaapprobleem vanzelf verdwijnt als men de psychopathologie zou behandelen. Vaak is dat echter niet zo omdat men in een vicieuze cirkel van slecht slapen is beland waarin men niet meer weet wat te doen om beter te slapen. Piekeren over het gebrek aan nachtrust, moeite om te ontspannen en verkeerde slaapgewoonten zoals extra lang op bed blijven liggen zorgen ervoor dat het slecht slapen niet verbeterd, een vicieuze cirkel.

Man en vrouw aan het praten

Cognitieve gedragstherapie (CGT-i)

Onbehandelde slapeloosheid geeft een verhoogd risico op andere gezondheidsproblemen, waaronder depressie. Behandeling van slaapproblemen draagt automatisch bij op de verbetering van andere gezondheidsproblemen.

Dankzij ‘Leer beter slapen’ kunnen patiënten eerder met een CGT-i behandeling starten en krijgen zij niet alleen meer perspectief op een betere nachtrust maar ook op een verbetering van kwaliteit van leven.

Nieuw in deze trainingsmodule is de bijeenkomst over medicatiegebruik. In de praktijk zien we dat veel patiënten EPA medicatie gebruiken om beter te slapen. Speciaal voor deze doelgroep is er een bijeenkomst bijgeschreven. Deze sluit verder geheel aan bij de overige bijeenkomsten en dient gegeven te worden door een professional met kennis van psychofarmaca.

Twee vrouwen wandelen met fiets

Iedereen verdient goede slaapzorg

Door zorgprofessionals te scholen in CGT-i en materiaal voor patiënten te ontwikkelen willen de initiatiefnemers de CGT-i behandeling toegankelijker maken voor grotere groepen patiënten, ook voor mensen in de GGZ. Ingrid Verbeek zegt hierover: “Het is onze missie om zoveel mogelijk slechte slapers toegang te geven tot deze behandeling van eerste keuze. De kracht van deze behandeling zit hem in de eenvoud ervan. Met de nieuwe module bieden we nu ook materiaal aan voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. En door het aanbieden van gratis materiaal kunnen we nog meer mensen bereiken. Want iedereen verdient goede slaapzorg”.

Vrouw met drinken

Positieve reacties

Inmiddels hebben de eerste groepstrainingen plaatsgevonden. De module bestaat uit zeven bijeenkomsten plus een terugkombijeenkomst.

De reacties zijn positief. Patiënten geven aan blij verrast te zijn met de eenvoud van de training en de resultaten die zijn geboekt. “Had ik dit maar jaren eerder gevolgd”, aldus een van hen. Een ander verklaarde: “'ik heb nieuwe dingen gehoord en door die toe te passen ben ik beter gaan slapen. Zo had ik tevoren niet bedacht dat je beter gaat slapen door korter op bed te liggen.”

Had ik dit maar jaren eerder geweten

Meer informatie

Inhoudelijke vragen kun je stellen via het secretariaat GGNet Ambulant Zevenaar, 088-933 1800

Dames kijken samen op tablet