Training verstandelijk beperkt in de GGZ

Centraal in deze training staat het vergroten van de kennis over de verstandelijke beperking, met als doel de kennis en vaardigheden bij de hulpverleners binnen de ggz over deze doelgroep te vergroten. De sensitiviteit voor deze doelgroep wordt vergroot door praktische vaardigheden te koppelen aan de behandeling en begeleiding, zodat de deelnemers effectief af kunnen stemmen op niveau en de hulpvraag beter kunnen vaststellen.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 uur.

Training psychiatrie bij (L)VB

Deze training is speciaal ontwikkeld voor de verstandelijk gehandicapten sector. Binnen deze scholing wordt aandacht gegeven aan verschillende onderdelen zoals:

  • wat is nu precies psychiatrie?
  • welke psychiatrische ziektebeelden zijn er en zijn deze van invloed op de verstandelijke beperking en vice versa.
  • handvatten in begeleiding en bejegening
  • casuïstiek bespreking
  • toepassen van integratieve diagnostiek
  • wat heb ik nodig als professional om met deze doelgroep te kunnen (blijven) werken

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Training op maat

Consultatie of psycho- educatie op maat is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een korte bijscholing voor orthopedagogen/psychologen door één van onze professionals. Een andere mogelijkheid is het meedenken in een casuïstiekbespreking vanuit VGGNet, zonder dat er behandeling bij ons plaatsvindt. Daarnaast bieden wij klinische lessen aan, voor scholen en beroepsopleidingen.

Aanmelden voor een van de trainingen?

Download hier het aanmeldformulier voor trainingen.

Tijdelijk kunnen nieuwe aanmeldingen gemaild worden naar scholingvggnet@ggnet.nl.