Direct naar:

Werken met een doelgroep met licht verstandelijke beperking

Na jaren onderzoek blijkt dat er veel meer mensen met een licht verstandelijke beperking in de ggz zijn dan gedacht. De LVB-doelgroep wordt ook binnen GGNet steeds vaker herkend en behandeld. Als hulpverlener is het soms lastig LVB te herkennen en aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeftes van deze doelgroep.

Onderstaande trainingen zijn speciaal ontwikkeld om handvatten te geven aan professionals die in hun werk te maken hebben met cliënten met een licht verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. 

Training verstandelijk beperkt in de GGZ

Centraal in  deze training staat het vergroten van de kennis over de verstandelijke beperking, met als doel de kennis en vaardigheden bij de hulpverleners binnen de ggz over deze doelgroep te vergroten. De sensitiviteit voor deze doelgroep wordt vergroot door praktische vaardigheden te koppelen aan de behandeling en begeleiding, zodat de deelnemers effectief af kunnen stemmen op niveau en de hulpvraag beter kunnen vaststellen.

De training bestaat uit 2 bijeenkomsten van 4 uur.

Training psychiatrie bij (L)VB

 Deze training is speciaal ontwikkeld voor de verstandelijk gehandicapten sector. Binnen deze scholing wordt aandacht gegeven aan verschillende onderdelen zoals:

  • wat is nu precies psychiatrie?
  • welke psychiatrische ziektebeelden zijn er en zijn deze van invloed op de verstandelijke beperking en vice versa
  • handvatten in begeleiding en bejegening
  • casuïstiek bespreking
  • toepassen van integratieve diagnostiek
  • wat heb ik nodig als professional om met deze doelgroep te kunnen (blijven) werken

Deze training bestaat uit 3 bijeenkomsten van 3,5 uur.

Training op maat

Consultatie of psycho- educatie op maat is ook mogelijk. Bijvoorbeeld een korte bijscholing voor orthopedagogen/psychologen door één van onze professionals. Een andere mogelijkheid is het meedenken in een casuïstiekbespreking vanuit VGGNet, zonder dat er behandeling bij ons plaatsvindt. Daarnaast bieden wij klinische lessen aan, voor scholen en beroepsopleidingen.

Interesse?

 

Aanmelden VGGNet training

Ik wil graag meer weten over het trainings- en dienstenaanbod. Neem contact met mij op via onderstaande gegevens:

Vul hier de naam in van de organisatie waar u werkt

Vul hier de juiste aanhef in
Vul hier uw voornaam in
Invalid Input
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw functie in
Vul hier uw e-mailadres in
Vul hier uw telefoonnummer in
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input


Invalid Input