Wie betaalt mijn begeleiding?

Wie betaalt mijn begeleiding?

Als u individuele woonbegeleiding van GGNet krijgt of als u uitsluitend dagbesteding bij GGNet volgt (dus niet als onderdeel van een behandeling), dan vallen de kosten van uw begeleiding onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente betaalt deze begeleiding. Het gaat dan om de gemeente waar u ingeschreven staat. Normaal gesproken is dat dus ook de gemeente waar u woont.

Hoe komen de kosten van behandeling tot stand?

U ziet het in deze infographic:

Twee vrouwen op het terras

Verwijzing en beschikking

Om begeleiding bij GGNet te krijgen, hebt u een verwijzing nodig. Zo’n verwijzing kan uw huisarts of buurtcoach afgeven. Met deze verwijzing kunt u dan bij uw gemeente een beschikking aanvragen. Pas als u deze beschikking hebt, kunt u bij ons terecht.

meisje met telefoon en fiets

Zijn er begeleidingsvormen van GGNet die ik niet vergoed krijg?

Nee, alle vormen van begeleiding die GGNet biedt, worden vergoed.

oma en kleindochter in gesprek

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Het verschilt per gemeente of u een eigen bijdrage moet betalen voor uw begeleiding. Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen. U kunt het beste bij uw gemeente navragen of u te maken hebt met een eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) regelt de bijdrage die u eventueel moet betalen. Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u ook vinden op de website van het CAK.

Twee vrouwen in supermarkt

Heb ik te maken met een eigen risico?

Nee, voor de zorg die de gemeente vergoedt, geldt geen eigen risico.

moeder en dochter aan ontbijt

Krijg ik de kosten van medicatie ook vergoed?

Uw begeleiding en eventuele medicijnen die u gebruikt, staan los van elkaar. Medicijnen vallen dus niet onder de vergoeding die de gemeente betaalt voor uw begeleiding.

2 mannen aan tafel in gesprek

Waar kan ik navragen wat mijn begeleiding precies kost?

De kosten van uw begeleiding bestaan uit meer dan alleen de kosten voor de tijd die we met u in contact zijn geweest. Ook de tijd telt mee die een begeleider bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere begeleider, voor het maken van een verslag en dergelijke. Elke gemeente heeft hiervoor zijn eigen tarieven. Als u wilt weten hoe de rekening voor uw begeleiding er precies uitziet, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.

twee vrouwen wandelen met fiets