Wie betaalt mijn behandeling?

Bas Basis ggz is de organisatie die de basis ggz organiseert voor GGNet. De kosten van uw behandeling in de basis ggz vallen onder de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Dit noemen we verzekerde zorg. Bij deze verzekerde zorg kunt u wel te maken hebben met kosten van uw eigen risico. Om uw behandeling vergoed te krijgen, moet u altijd een verwijzing van uw huisarts naar Bas Basis ggz hebben.

man en vrouw in gesprek

Bestaat er ook onverzekerde zorg?

Er zijn enkele diagnoses waarbij behandeling niet onder de basisverzekering valt. Dat geldt bijvoorbeeld voor aanpassingsstoornissen. Ook zijn er bepaalde behandelingen die niet onder de (basis)verzekering vallen. Wij bieden binnen de basis ggz alleen verzekerde zorg.

16 a7e38ba67e 20 ec242f3817 jongeren in deuropening

Heb ik te maken met een eigen risico?

In 2022 bedraagt het wettelijk verplichte eigen risico in de zorg € 385,-. Iedereen vanaf 18 jaar heeft te maken met dit eigen risico van de zorgverzekering. Uw eigen risico wordt steeds over één kalender jaar gerekend. Vanaf 2022 vallen ook de kosten van uw GGZ behandeling onder het eigen risico per kalenderjaar (eerder was dit per periode van 365 aaneengesloten dagen). Net als voor de andere gezondheidszorg die u mogelijk in het kalenderjaar ontvangt.

Het kan dus gebeuren dat u een afspraak bij ons uit uw eigen risico betaald. Of dit zo is, hangt af van de overige zorg die u in dat kalenderjaar al ontvangen heeft. Uw zorgverzekeraar stuurt u de rekening. Uw zorgverzekeraar weet ook of u al eigen risico betaald heeft of niet.

Let op: Ook uw intakegesprek maakt deel uit van de behandeling. De kosten hiervan worden bij uw zorgverzekeraar in rekening gebracht. Ook als er tijdens het intakegesprek blijkt dat uw klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of als u zelf besluit om niet bij ons in behandeling te gaan. De enige uitzondering hierop is het eventuele telefonische consult met de aanmeldfunctionaris.

16 af594375c8 06 2ab230dbb3 bcf0b0411c

Waar kan ik navragen wat mijn behandeling precies kost?

U kunt bij het secretariaat navragen welke kosten wij bij uw verzekeraar in rekening brengen. Uiteraard heeft uw zorgverzekeraar dit overzicht ook. Alle behandelingen zijn onderverdeeld in zorgprestaties. Samen vormen deze zorgprestaties de complete behandeling. Zorgprestaties zijn onder te verdelen in:

  • Consult
  • Groepsconsult
  • Verblijfsdagen
  • Overige prestaties

(binnen de basis ggz komen alleen consulten voor)

De kosten van de behandeling bestaan uit meer dan alleen de hoeveelheid tijd die we met u in contact geweest zijn. Ook de tijd telt mee die een behandelaar bijvoorbeeld nodig heeft voor de voorbereiding van een gesprek, voor overleg met een andere behandelaar, of voor het opstellen van een behandelplan of een verslag en dergelijke. In dit schema ziet u waaruit deze prestaties kunnen bestaan:

Op basis van je klachten en hulpvraag wordt een profiel gekozen. Het gekozen profiel geeft ook een inschatting van het aantal gesprekken waaruit de behandeling zal bestaan.

Kort: lichte klachten die wel voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis.

Middel: matig ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis.

Intensief: ernstige klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis.

Chronisch: langer bestaande ernstige psychische klachten die voldoen aan de criteria van een DSM-5 stoornis welke nu redelijk stabiel zijn.

De behandelaar kan het profiel tijdens uw behandeling aanpassen, op basis van uw zorgvraag en klachten. In dat geval bespreken wij dit altijd met u.

16 9e97700b61 10 3df7fb8b26 kleindochter oma gesprek

Wat doe ik als ik niet naar mijn afspraak kan komen?

Kunt u niet naar uw afspraak komen? Laat het ons uiterlijk 24 uur van te voren weten. U belt dan het secretariaat van uw behandelafdeling. Dit kan ook in het weekend. Het telefoonnummer staat op uw afsprakenkaart. Of u zoekt op deze webpagina de juiste locatie op. Bij een te late afzegging kunnen wij de kosten van de afspraak bij u in rekening brengen.

16 d150d9c701 06 bfae0aa47a be26308112

Sms-service

U kunt gebruikmaken van onze sms-service. U ontvangt dan één dag vóór uw afspraak een sms’je ter herinnering. In het sms’je staan de datum en tijd van de afspraak en met wie de afspraak is. Let op: hebt u geen sms’je ontvangen en bent u of uw kind verhinderd voor de afspraak? Zeg dan nog wel zelf de afspraak af.

16 df2d54858b 10 3c4f36308e jongeren met telefoon