1. Waarom staat er Stichting GGNet op mijn declaratie van de zorgverzekeraar?
Stichting GGNet is de overkoepelende naam van onze organisatie en bestaat uit de volgende specialismen: Amarum, Bas, Scelta en VGGNet.

2. Wordt mijn zorg vergoed?
De zorg die Stichting GGNet levert, wordt vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. Het eigen risico wordt door uw zorgverzekering wel bij u in rekening gebracht. In de regel zullen de kosten van het intakegesprek uw eigen risico grotendeels of geheel overschrijden. Vragen over uw eigen risico kunnen worden beantwoord door uw zorgverzekeraar, neemt u hierover contact op met hen. Wij zijn bij alle zorgverzekeraars bekend onder AGB-code 06290509. Dit is de code van Stichting GGNet, de organisatie waar al de hierboven genoemde specialismen onder vallen.

3. Wordt mijn eigen risico aangesproken als ik een intakegesprek en/of behandeling krijg bij Stichting GGNet?
Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

4. Ik heb alleen een intake gehad, mijn behandeling is niet gestart. Waarom moet ik toch mijn eigen risico betalen?
De declaratie is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Dat er na de intake geen behandeling tot stand is gekomen kan voorkomen. Wij moeten de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

5. Kan ik een vraag stellen over de declaratie van een familielid (zoon, dochter, partner etc.)?
Vanwege de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming. Met toestemming kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

6. Ik ben door de politie/het ziekenhuis/huisarts naar de Crisisdienst van Stichting GGNet verwezen. Krijg ik hiervoor een rekening?
Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult heeft gehad bij de Crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij GGNet.

7. Wat kost mijn intake en/of behandeling bij Stichting GGNet?
Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een behandeling gaat kosten. De factuur is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zullen zijn voor een volledige behandeling.

Omdat per 2022 de GGZ werkt volgens het Zorgprestatiemodel, wordt er eerder en vaker gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. Een declaratie wordt ingediend op basis van de ontvangen consulten en kan daarnaast ook de tarieven bevatten voor opnamedagen of toeslagen voor specialistische interventies.

Dit alles kan consequenties hebben voor uw eigen risico. Mocht u vragen hebben over uw eigen risico en de hoogte ervan, neem dan contact op met uw verzekeraar.

De (maximum)tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit): tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl

8. Wanneer ontvang ik een rekening?
Omdat 2022 een overgangsjaar is, duurt het iets langer duren voordat er gefactureerd wordt aan uw verzekeraar. In 2023 gaat dit sneller.

9. Waarom wordt niet het precieze aantal minuten gedeclareerd dat daadwerkelijk is besteed aan groepsconsulten?
Bij groepsconsulten gaan we uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het groepsconsult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit aangepast.

10. Wilt u een andere vraag stellen over de vergoedingen?
Heeft u een andere vraag dan kunt u contact opnemen met de afdeling waar u in zorg bent (geweest). Bent u op zoek naar het telefoonnummer? Op de pagina Locaties - GGNet treft u een overzicht aan van al onze locaties met de telefoonnummers.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

11. Meer vragen over het Zorgprestatiemodel?
Graag verwijzen wij u naar onze site Zorgprestatiemodel - GGNet.