Voor wie?

De preventieve ondersteuning ‘ouder-baby begeleiding’ is bedoeld voor moeders en/of vaders die zelf niet lekker in hun vel zitten of zich in een lastige situatie bevinden. Dit kan bijvoorbeeld komen door problemen bij zichzelf (psychische of andere problemen) en/of problemen bij hun baby (veel huilen, vroeggeboorte of een slechte start). Er hoeven geen problemen te zijn in het contact tussen ouder en baby. De interventie is geschikt voor ouders met een baby tot één jaar.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mail

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

De ondersteuning heeft als doel meer plezier te beleven aan het contact met uw baby. We kijken samen met u naar uw baby; welke signalen geeft uw baby, wat zou het daarmee bedoelen en hoe kunt u erop inspelen? Een plezierig contact en genieten van dit contact met uw baby staan centraal. Dit zorgt voor een goede hechting tussen u en uw baby. Een goede hechting bevordert de ontwikkeling van uw baby en vergroot uw zelfvertrouwen in uw rol als ouder.

Twee vrouwen in gesprek

Waar en wanneer

In maximaal tien huisbezoeken van een preventiemedewerker is er tijd en aandacht voor vragen over de verzorging, opvoeding en het contact tussen u en uw kind. Uw kind staat centraal tijdens de begeleiding, maar de medewerker zal natuurlijk rekening houden met uw persoonlijke situatie. Partners worden zoveel mogelijk betrokken.

“Toen de medewerker voor het eerst kwam, dacht ik: ‘Wat moet ik hier nu mee en wil ik dit wel?’ Maar achteraf heb ik het als heel prettig ervaren en heeft het mij zelfvertrouwen gegeven in mijn rol als moeder.”

Informatie en aanmelden

De 'ouder-baby begeleiding’ is een landelijke interventie die effectief gebleken is en ook wel bekend staat onder de naam ‘Ouder-baby interventie’.

Er zijn voor de ondersteuning geen wachtlijsten, na aanmelding wordt er enkele weken voor uw bevalling contact opgenomen om te overleggen wanneer er kennis kan worden gemaakt. Als uw baby al geboren is, wordt er binnen twee weken na aanmelding contact opgenomen om een afspraak te maken voor een kennismaking.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u woonachtig bent in ons werkgebied of bent ingeschreven).

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Blij met smileys

Aanmelden 'Mijn baby en ik', (OBO: Ouder-Baby Ondersteuning)