Direct naar:

Leven en opvoeden tussen culturen

Een module van 4 bijeenkomsten over wat het voor jezelf, je rol als opvoeder en je kind betekent om te leven tussen culturen (herkomstland-Nederland) en hoe hierin balans te vinden. Er wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de identiteit en welke factoren daarop van invloed zijn. Ook is er aandacht voor thema’s in de opvoeding zoals straffen en belonen. De deelnemers hebben de ruimte om hun eigen vragen en problemen in te brengen.

Voor wie

De module is bedoeld voor asielzoekers en statushouders die een gezin hebben, bij voorkeur verblijven (een aantal van) hun kinderen bij hen. Indien mogelijk is het wenselijk dat de ouders samen deelnemen aan deze module. Er wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers bij het uitnodigen van een groep voor een nieuwe module.

Contactpersoon

Secretariaat Interculturalisatie

E-mailadres

interculturalisatie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1919

Waar en wanneer

De module vindt plaats op het AZC of in samenwerking met de gemeente waar de statushouders wonen. De start van bijeenkomsten wordt bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging en/of op flyers op de locatie. De modules worden met regelmaat gepland in overleg met de contactpersonen.

meisje op trampoline