Direct naar:

Deskundigheidsbevordering (incompany) op maat

GGNet Preventie draagt actief bij aan het overdragen van kennis en vaardigheden met betrekking tot ggz-onderwerpen. Er is scholingsaanbod ontwikkeld voor zowel professionals/ medewerkers als vrijwilligers die in aanraking (kunnen) komen met mensen met psychische problemen. Door scholing van medewerkers en/of vrijwilligers (bijvoorbeeld in de thuiszorg, onderwijs, gemeenten etcetera) kunnen mensen beter worden toegeleid en in een eerder stadium worden behandeld of begeleid.

Voor wie

Medewerkers van instellingen en organisaties die in hun dagelijks werk te maken hebben met mensen met psychiatrische problemen, zoals gemeenten, mantelzorgorganisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, etcetera.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

Het doel is door middel van voorlichting de kennis over ggz-onderwerpen te vergroten en handvatten te geven in het omgaan met gedrag dat samenhangt met de psychiatrische problematiek. Hierdoor worden tevens de preventiemogelijkheden vergroot, wat ten goede komt aan mensen met psychische problematiek.

De scholing kan gericht zijn op kennis van psychiatrische ziektebeelden, het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, verwijsmogelijkheden, etcetera, afhankelijk van de vraag.

Mannen aan het werk

Waar en wanneer

De deskundigheidsbevordering wordt op maat verzorgd, in overleg met de aanvrager/ opdrachtgever. Het kan eenmalig worden gegeven, bijvoorbeeld een middag of een avond, of meerdere bijeenkomsten beslaan.

Vrouwen in overleg

Kosten

De prijs is op aanvraag.

Vrouwen op bankje

Informatie en aanmelding

Meer informatie over het aanbod of de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Deskundigheidsbevordering (incompany) op maat

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in