Voor wie

Medewerkers van instellingen en organisaties die in hun dagelijks werk te maken hebben met mensen met psychiatrische problemen, zoals gemeenten, mantelzorgorganisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, etcetera.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mail

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

Het doel is door middel van voorlichting de kennis over ggz-onderwerpen te vergroten en handvatten te geven in het omgaan met gedrag dat samenhangt met de psychiatrische problematiek. Hierdoor worden tevens de preventiemogelijkheden vergroot, wat ten goede komt aan mensen met psychische problematiek.

De scholing kan gericht zijn op kennis van psychiatrische ziektebeelden, het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag, verwijsmogelijkheden, etcetera, afhankelijk van de vraag.

2 mannen aan tafel in gesprek

Waar en wanneer

De cursus wordt op verschillende locaties aangeboden. Onze locaties bevinden zich in Winterswijk, Doetinchem, Zevenaar, Apeldoorn en Zutphen. Informeer bij het secretariaat wat voor u de dichtstbijzijnde locatie is.

Twee vrouwen in gesprek

Kosten en kennismaking

Vaak zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Het secretariaat kan u hierover informeren.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaatst met de cursusleider(s).

Vrouwen praten op bankje

Informatie en aanmelding

Meer informatie over het aanbod of de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Wijzende vinger naar lijn

Aanmelden Deskundigheidsbevordering (incompany) op maat

Klik op de blauwe knop om je aan te melden voor deze cursus.