Direct naar:

De Kracht van Gedachten - vluchtelingen

Deze module van 4 bijeenkomsten is gebaseerd op de Rationeel Emotieve Therapie: men wordt zich bewust van de invloed van (negatieve) gedachten op de eigen stemming en leert gezonder te denken. Door meer realistisch te denken, voel je je sterker en kun je beter omgaan met problemen.

De inzichten die in de module Less Stress worden geleerd, komen terug in deze module. Het heeft dan ook de voorkeur om deze module als vervolg in te zetten.

Voor wie

Asielzoekers of nieuwe statushouders kunnen deelnemen aan deze module, eventueel in aansluiting op de module ‘Less Stress’. Deelnemers ervaren spanningsklachten, ze willen negatieve gedachten leren omzetten in positieve gedachten. Er wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers bij het uitnodigen van een groep voor een nieuwe module.

Contactpersoon

Secretariaat Interculturalisatie

E-mailadres

interculturalisatie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1919

Waar en wanneer

De module vindt plaats op het AZC of in samenwerking met de gemeente waar de statushouders wonen. De start van bijeenkomsten wordt bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging en/of op flyers op de locatie. De modules worden met regelmaat gepland in overleg met de contactpersonen.

Chillen