Direct naar:

Puber/AMV-groep - vluchtelingen

In deze groep is er sprake van een combinatie van verwerking van het vluchtverhaal, psycho-educatie en vaardigheidstraining. Er wordt gewerkt met creatieve werkvormen en interactieve oefeningen in 6 themabijeenkomsten waarin o.a. wordt stilgestaan bij het vluchtverhaal, balans tussen draagkracht en draaglast, emoties herkennen en gezond leren inzetten, vragen en ontvangen van sociale steun, weerbaarheid.

Voor wie?

Asielzoekers of nieuwe statushouders in de puberleeftijd en/of AMV-ers kunnen deelnemen aan deze groep. Er wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers bij het uitnodigen van een groep.

Contactpersoon

Secretariaat interculturalisatie

E-mailadres

interculturalisatie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1919

Waar en wanneer?

De puber/AMV-groep vindt plaats op het AZC, op school (ISK) of in samenwerking met de gemeente waar de statushouders wonen. De start van de groep wordt bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging en/of op flyers op de locatie. De groep wordt gepland in overleg met de contactpersonen.

Aanwijzen