Direct naar:

Oudercursus Omgaan met autisme

Ouder zijn van een kind met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), is niet altijd even gemakkelijk. Bij kinderen met ASS kan de ontwikkeling soms anders verlopen dan de ontwikkeling van leeftijdsgenoten. De opvoeding en dagelijkse omgang vragen om een specifieke aanpak en een duidelijke structuur. Voor ouders kan het soms lastig zijn om deze aanpak op te pakken binnen de structuur van het gezin. Het vasthouden van deze aanpak naast het gezinsleven en werk kan een belasting vormen voor ouders. Dit kan veel van je als ouder vragen en kan voor stress en frustratie zorgen. Deze cursus richt zich op ouders van een kind onder 18 jaar en is bedoeld om ouders hierin te ondersteunen en om handvatten te bieden hoe hier mee om te gaan, zodat overbelasting wordt voorkomen.

Voor wie

De 'Oudercursus Omgaan met autisme' is er voor ouders van een kind (tot 18 jaar) met een autisme spectrum stoornis (ASS).

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van elk 2 uur. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. In de bijeenkomsten staan de volgende thema’s centraal:

  • Kennismaking en informatie over ASS
  • ASS binnen het gezin
  • Communicatie
  • Omgaan met de omgeving

Naast informatie, tips en het aanleren van vaardigheden is er ook voldoende ruimte voor onderlinge uitwisseling van ervaringen.

De cursus wordt begeleid door twee preventiemedewerkers van GGNet.

Meisje verjaardag

Kosten en kennismaking

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in het werkgebied van GGNet woonachtig bent).

Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats met de cursusbegeleiding.

Meisje op trampoline

Informatie en aanmelding

Meer informatie over de startdatum en/of aanmelding? Neem dan contact op met:

GGNet Preventie
Tel: 088 - 933 11 80
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Oudercursus omgaan met autisme

Vul uw voornaam in
Vul uw voorletters in
Vul uw achternaam in
Vul uw geboortedatum in
Vul uw adres in
Invalid Input
Vul uw huisnummer in
Vul uw postcode in
Vul uw woonplaats in
Vul uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in