Direct naar:

Cursus 'Omgaan met borderline'

Wanneer iemand in het gezin (partner, kind, broer, zus) een borderline persoonlijkheidsstoornis heeft, dan kan dit voor familieleden ingrijpende gevolgen hebben. Gebrek aan kennis, verwarring, zorgen en onzekerheid over de huidige situatie en het verdere verloop van de stoornis, niet weten hoe te moeten reageren, gevoelens van verdriet, onmacht en boosheid betekenen voor familieleden een zware belasting. Veel familieleden hebben behoefte aan informatie, uitwisseling van ervaringen en steun in de omgang met de stoornis van hun familielid.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor de directe omgeving van mensen met borderline. Vaak gaat het hier om de familie, maar ook een goede vriend(in), buur of collega is welkom.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

In de cursus krijgt u informatie over de stoornis en de uitingsvormen ervan. Aansluitend aan moeilijke situaties uit de dagelijkse praktijk worden handvatten aangereikt om goed met de problematiek om te kunnen gaan. Een belangrijk onderdeel daarbij is het bewaken van de eigen grenzen en het leren op welke manier het beste met iemand met borderline gecommuniceerd kan worden. Uit reacties van deelnemers blijkt dat zij daarnaast veel waarde hechten aan de onderlinge herkenning en uitwisseling.

Het doel van de cursus is om de ervaren belasting van directbetrokkenen te verlagen.

Vrouwen in gesprek op bankje

Waar en wanneer

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten. Bij voldoende deelname wordt de cursus gegeven in Apeldoorn, Doetinchem en Zevenaar. Er kunnen 8 tot 12 deelnemers meedoen.

Man en vrouw met bal

Kosten en kennismaking

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u in ons werkgebied woonachtig bent of uw familielid is ingeschreven bij GGNet).

Voor de start van een cursus vindt er een kennismaking met de begeleiders plaats, hierbij wordt nagegaan of de cursus aansluit bij de verwachtingen.

Gezin bij de kaasboer

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Twee vrouwen in gesprek voor de kast