Voor wie?

Asielzoekers of nieuwe statushouders kunnen deelnemen aan deze training. Deelnemers ervaren spanningsklachten, hebben last van stress, ze willen negatieve gedachten leren omzetten in positieve gedachten. Er wordt rekening gehouden met de herkomst van de deelnemers bij het uitnodigen van een groep voor een nieuwe training.

Contactpersoon

Secretariaat interculturalisatie

E-mail

interculturalisatie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1919

Waar en wanneer?

De training vindt plaats op het AZC of in samenwerking met de gemeente waar de statushouders wonen. De start van bijeenkomsten wordt bekend gemaakt in een persoonlijke uitnodiging en/of op flyers op de locatie. De training wordt gepland in overleg met de contactpersonen.

Wijzende vinger naar lijn

Kosten en kennismaking

Vaak zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Het secretariaat kan u hierover informeren.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaatst met de cursusleider(s).

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl