Direct naar:

Partnercursus 'Omgaan met autisme'

Partner zijn van iemand met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is vaak niet gemakkelijk en kan voor stress en frustraties zorgen. Partners vinden het soms lastig om te bepalen wat ze wel en niet voor hun partner met ASS willen of kunnen betekenen. Bij veel partners is er daarom de behoefte aan ondersteuning en het uitwisselen van ervaringen. Dit terwijl veel mensen met een partner met een autisme spectrum stoornis niet of nauwelijks kunnen of willen praten met mensen in hun omgeving.

GGNet Preventie geeft de partnercursus ‘Omgaan met Autisme’ om te voorkomen dat partners van mensen met ASS, die de omgang met hun partner vaak als moeilijk ervaren, zelf klachten of problemen gaan ontwikkelen.

Voor wie

De partnercursus “Omgaan met autisme” is er voor mensen met een normaal tot hoog begaafde partner met een autisme spectrum stoornis, zoals hoog functionerend autisme, PDD-NOS of Asperger.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

De cursus is geen gespreksgroep of therapie. Het is de bedoeling om handvatten te geven in de omgang met uw partner met ASS. De huidige leefsituatie van de deelnemers is daarbij het uitgangspunt. Onderwerpen die in de cursus aan de orde komen zij:

  • Diagnosestelling en verloop
  • Communicatie
  • Partnerkeuze en intimiteit
  • Kinderen, opvoeding en rol partner
  • Zorgen voor jezelf
  • Toekomst
  • Lotgenotencontact

De cursus is erop gericht uw draagkracht te vergroten. U leert vaardigheden in uw eigen situatie toe te passen.

Man en vrouw met bal

Waar en wanneer

De cursus bestaat uit zeven bijeenkomsten van elk twee uur. De cursus wordt gegeven in Apeldoorn, Doetinchem en Zevenaar.

Vrouw achter boom

Kosten en kennismaking

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname (mits u woonachtig bent in ons werkgebied of uw partner is ingeschreven bij GGNet).

Voorafgaand vindt een kennismakingsgesprek plaats met de cursusbegeleiding.

Vrouw met bellenblaas

Informatie en aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Partnercursus 'Omgaan met Autisme'

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in