Direct naar:

Brussencursus

“Als we ruzie hebben, moet ik altijd verstandig zijn.”
“Ik moet altijd rekening met mijn broer houden.”
“Soms moet ik wat doen en mijn zus niet, bijvoorbeeld afdrogen. Dat vind ik niet eerlijk.”
"Ik ben er ook nog."

Dit zijn veelgehoorde uitspraken van broers of zussen (brussen) van kinderen met een ziekte, stoornis of beperking. Voor een brus is het niet altijd even duidelijk wat er precies met zijn broer/zus aan de hand is. Hoe is het voor brussen om op te groeien met een broer of zus die ‘anders’ is en vaak meer zorg en aandacht vraagt van de ouders? Tijdens de brussengroep van GGNet gaat speciale aandacht uit naar de brus.

Voor wie

De brussencursus is bedoeld voor kinderen (van 7 t/m 16 jaar) die een broer of zus hebben met een geestelijke, verstandelijke of lichamelijk handicap. Er worden groepen georganiseerd voor kinderen uit verschillende leeftijdscategorieen, zodat brussen ervaringen kunnen delen met leeftijdsgenoten. Er kunnen ongeveer 8 kinderen deelnemen per groep. Let op, de brussengroepen in Doetinchem, Groenlo of Zevenaar zijn specifiek bedoeld voor kinderen die een broer of zus met ADHD of autisme hebben.

Contactpersoon

GGNet Preventie

Emailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Doel en inhoud

Tijdens de cursus kunnen brussen ervaringen met elkaar delen, informatie krijgen over wat er met hun broer of zus aan de hand is en leren hoe met de thuissituatie om te gaan.  Er komen verschillende thema’s aan bod, zoals: gevoelens uiten, aandacht en plaats van de brus in het gezin. Bij het aanbieden van de verschillende thema’s worden er verschillende werkvormen gebruikt (bijv. knutselen, rollenpellen, groepsspelletjes) en kinderen krijgen ook thuisopdrachten. 

Daarnaast is er altijd tijd voor iets dat de kinderen zelf willen inbrengen.

Voor de ouders zijn er een tot twee ouderbijeenkomsten waarin gesproken wordt over de positie en gevoelens van de brus en wat het kind van de ouders nodig heeft om zich goed te (blijven) voelen.

Meisje op trampoline

Waar en wanneer

Er zijn 6-8 bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Elke bijeenkomst duurt 1,5 uur en wordt gegeven na schooltijd. Tevens zijn er een tot twee ouderavonden. De groepen worden gegeven in Apeldoorn, Doetinchem, Winterswijk, Zutphen en Zevenaar.

Moeder met kinderen in supermarkt

Kosten en kennismaking

Aan deelname zijn geen kosten verbonden (mits u /uw kinderen woonachtig zijn in ons werkgebied).

Voor de start van de groep krijgt u samen met uw kind een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek met de cursusleiders.

Meisje blaast bellen

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180 
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden Brussencursus

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonummer in
Vul hier uw emailadres in