Direct naar:

Cursus 'Voluit Leven'

Zorgen voor/omgaan met uw familielid/naaste met psychische problemen kan belastend zijn. Er kunnen gevoelens van onmacht, spanning, verdriet, angst en onzekerheid zijn. Die gevoelens komen vaak niet van pas omdat je als mantelzorger door moet gaan. De ander heeft u immers nodig. Mantelzorgers kunnen er van alles aan doen om deze gevoelens niet te ervaren. U kunt bijvoorbeeld erg worstelen met deze gevoelens (‘vechten’) of  ze juist verdoven of vermijden. Dit verzet tegen psychisch leed kost veel energie en belemmert ‘voluit leven’. Andere obstakels om voluit te leven zijn: leven op de automatische piloot (zonder aandacht), niet weten wat echt belangrijk voor u is en ‘teveel’ uw verstand volgen. Onderzoek laat zien dat deze houding het psychisch leed juist kan versterken en mensen steeds minder flexibel maakt. Als u het bovenstaande herkent, is de cursus Voluit Leven voor familieleden/mantelzorgers mogelijk iets voor u.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor volwassen mantelzorgers (vanaf 18 jaar) die zich niet meer belemmerd willen voelen door verschillende klachten zoals lichte angst, spanning, somberheid, vermoeidheid, pijn en onzekerheid.

 

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mailadres

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Ervaring Maria: 'Er ontstond veel verbondenheid met elkaar waardoor ik mij steeds meer kon openen'


Doel en inhoud

In deze cursus leert u stapsgewijs de obstakels om voluit te leven, herkennen en vaardigheden om hier anders mee om te gaan. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde:

  • met aandacht leven in het hier en nu
  • anders omgaan met psychisch leed
  • balans te vinden tussen uw verstand en uw hart
  • acceptatie van het onveranderbare
  • richting geven aan uw leven vanuit aanvaarding wat er nu is en vanuit uw waarden

De cursus Voluit Leven voor mantelzorgers is gebaseerd op de zogenaamde Acceptance and Commitment  Therapy (ACT) en Mindfulness. Er is plaats voor 4 - 8 deelnemers.

 

Opa en oma op bankje

Waar en wanneer

De cursus vindt bij voldoende aanmeldingen plaats in Doetinchem of Zevenaar.

 

Vriendinnen op de bank

Kosten en kennismaking

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden indien u woonachtig bent in het werkgebied van GGNet.

Voorafgaand heeft u een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider(s) van de cursus. In dit gesprek krijgt u informatie over de cursus en wordt nagegaan of de cursus voldoende aansluit bij uw persoonlijke situatie en verwachtingen.

 

Twee mannen in gesprek

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Aanmelden cursus 'Voluit Leven'

Vul hier uw voornaam in
Vul hier uw voorletters in
Vul hier uw achternaam in
Vul hier uw geboortedatum in
Vul hier uw adres in
Invalid Input
Vul hier uw huisnummer in
Vul hier uw postcode in
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer in
Vul hier uw emailadres in