Voor wie

De cursus is bedoeld voor volwassen mantelzorgers (vanaf 18 jaar) die zich niet meer belemmerd willen voelen door verschillende klachten zoals lichte angst, spanning, somberheid, vermoeidheid, pijn en onzekerheid.

Contactpersoon

GGNet Preventie

E-mail

preventie@ggnet.nl

Telefoonnummer

088 - 933 1180

Ervaring Maria: 'Er ontstond veel verbondenheid met elkaar waardoor ik mij steeds meer kon openen'

13 e6f792d4ba 342a4483

Doel en inhoud

In deze cursus leert u stapsgewijs de obstakels om voluit te leven, herkennen en vaardigheden om hier anders mee om te gaan. De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde:

  • met aandacht leven in het hier en nu
  • anders omgaan met psychisch leed
  • balans te vinden tussen uw verstand en uw hart
  • acceptatie van het onveranderbare
  • richting geven aan uw leven vanuit aanvaarding wat er nu is en vanuit uw waarden

De cursus Voluit Leven voor mantelzorgers is gebaseerd op de zogenaamde Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Mindfulness. Er is plaats voor 4 - 8 deelnemers.

Opa en oma op bankje

Waar en wanneer

De cursus vindt bij voldoende aanmeldingen plaats in Doetinchem of Zevenaar.

vrouwen samen op de bank

Kosten en kennismaking

Er zijn geen kosten aan deelname verbonden indien u woonachtig bent in het werkgebied van GGNet.

Voorafgaand heeft u een kennismakingsgesprek plaats met de begeleider(s) van de cursus. In dit gesprek krijgt u informatie over de cursus en wordt nagegaan of de cursus voldoende aansluit bij uw persoonlijke situatie en verwachtingen.

2 mannen aan tafel in gesprek

Informatie en aanmelding

Meer informatie over startdata en/of aanmelding? Neem dan contact op met het secretariaat van Preventie:

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Samen sta je sterker

Aanmelden cursus 'Voluit Leven'