Voor wie is het?

De ERH-training is voor mensen met een psychiatrische ziekte of ziektegeschiedenis die willen werken aan hun herstel.

18 8a504e0955 342a2076

Wat leer je in een ERH training?

 • Je onderzoekt je huidige situatie.
 • Je bepaalt wat je wilt veranderen en wat je persoonlijke doelen zijn.
 • Je maakt een plan hoe je je doelen wilt bereiken.
 • Je leert hoe je dit plan kunt uitvoeren, hoe je op koers blijft en hoe je kunt bijsturen.
 • Je leert en oefent vaardigheden zoals het omgaan met klachten, medicatie, terugval, stress en het omgaan met andere mensen (sociale vaardigheden).

In 11 modules komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Herstelstrategieën: hoe pak ik het aan en wat wil ik bereiken?
 • Informatie over jouw ziekte en behandelingsmogelijkheden (psycho educatie).
 • Wat doet stress met je.
 • Omgaan met de mensen om je heen.
 • Medicatiegebruik.
 • Omgaan met verslaving.
 • Hoe voorkom je terugval.
 • Omgaan met stress.
 • Omgaan met problemen en klachten.
 • Je eigen zorg beheren.
 • Gezond leven.
16 7748ce4b89 vrouw en mannen gesprek

Hoe wordt de training gegeven?

De EHR-training bestaat uit een individueel traject en een groepstraject.

Je begint met een individueel traject samen met je trainer. Dit traject bevat de intake en gesprekken waarbij je samen je doelen onderzoekt en een eerste plan maakt. Dit doen we middels de Yucel Methode. Deze methode houdt in dat je met gekleurde blokken een kleurrijke, visuele weergave van je eigen levenssituatie bouwt. Hiermee wordt steeds de huidige én de gewenste situatie zichtbaar gemaakt.

Na het individueel traject zal de training bij voorkeur plaatsvinden in een ERH-groep, waarbij de trainer zich steeds verder terugtrekt en de deelnemers elkaar helpen en steunen. In de groep werk je aan het behalen van de door jou vastgestelde doelen.

Een EHR-groep bestaat uit 6 tot 10 mededeelnemers. Het EHR-traject is 1 keer per week voor de duur van 9 maanden.

26 322baf4342 06 80566ee23e twee meiden kijken op mobiele telefoon

Aanmelding

Je regiebehandelaar of coördinerend behandelaar kan je aanmelden voor EHR.

16 2f42aacc50 11 6dd892dc5f hand met streep