Direct naar:

Ontwikkeling hoofdlocatie Warnsveld

GGNet heeft een ‘masterplan’ laten maken voor de toekomstige invulling en ontwikkeling van het gebied Het Groot Graffel. Dit is de oorspronkelijke naam van het landgoed dat we nu kennen als het ‘GGNet-terrein Warnsveld’. De medezeggenschapsraden van GGNet, diverse gebruikers van het terrein én omwonenden hebben input gegeven voor dit masterplan. Het plan schetst ideeën en mogelijkheden voor de toekomstige invulling van het terrein en bewaakt daarmee de samenhang van toekomstige projecten.

Onderdeel van de samenleving 

Een deel van de huidige gebouwen op het terrein is toe aan vervanging of renovatie. Daarnaast zijn er ook nieuwbouwplannen. Dit is dus hét moment om te kijken hoe we de identiteit van GGNet niet alleen in zorg kunnen laten zien, maar ook in de fysieke omgeving terug kunnen laten komen

We ontwikkelen het terrein op zo’n manier dat het een fijne en veilige plek is voor cliënten, medewerkers en bezoekers. De visie van GGNet (Een Wereld te Winnen) en het meerjarenbeleidsplan zijn daarbij leidend. Hierbij past een omgeving die onderdeel is van de samenleving en waar ook bezoekers of mensen uit de omgeving zich welkom en prettig voelen om te verblijven.

Klik hier voor een nieuwsbericht op Omroep Gelderland over de eerste stap in de terreinontwikkeling; de bouw van een nieuwe kliniek.

''Het is enorm belangrijk dat we onderdeel zijn van het leven in de maatschappij.''

Nieuwbouw Hoog Intensieve Klinische Zorg

Er wordt een nieuwe kliniek gebouwd op het terrein in Warnsveld met een capaciteit van 104 bedden voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). We verwachten de kliniek eind 2024 te openen.

Meer over de nieuwbouw

Sport- en beweegpark

In het Sport- en Beweegpark dat GGNet wil realiseren werken mensen actief aan hun herstelproces. Ook moet het een plek zijn waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze sociale interactie is onmisbaar in het herstel- en re-integratieprces van patiënten. Het streven is om  aankomende zomer het Sport- en Beweegpark te kunnen openen.

Meer over het Sport- en Beweegpark

Sport- en beweegpark Warnsveld