Werken aan herstel

De voormalige voorzieningen om te sporten en bewegen op het terrein van de hoofdlocatie GGNet waren beperkt. En dat terwijl het grote en groene terrein perfect is voor beweging. GGNet wilde daarom het eigentijds en stimulerend Sport- en Beweegpark realiseren in 2023 waar patiënten actief aan hun herstelproces kunnen werken. Het is een plek geworden waar patiënten, medewerkers en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Deze sociale interactie is onmisbaar in het herstel- en re-integratieproces van patiënten.

19 953373b915 voeten aan het sporten

Voor iedereen

Het Sport- en Beweegpark is er echter niet alleen voor patiënten. Ook GGNet-medewerkers, buurtbewoners en bijvoorbeeld verenigingen die zelf geen eigen locatie hebben, worden uitgenodigd en uitgedaagd om hier te komen sporten, bewegen en ontmoeten. Iedereen mag en kan dus gebruik maken van de faciliteiten. Zo hopen we meer ontmoeting te faciliteren.

19 03dc5adfd7 drie mensen spelen met bal

Doelen van het Sport- en Beweegpark

  • Stimuleren van beweging bij en voor iedereen
  • Stimuleren van ontmoetingen op het terrein door het toegankelijk en laagdrempelig te maken
  • Beweging als onderdeel van het herstelproces
19 1a63275b65 vrouwen buiten hardlopen

Hoe ziet het park eruit?

Het Sport- en Beweegpark is een combinatie van nieuwe voorzieningen, het renoveren van reeds aanwezige voorzieningen en het aansluiten op bestaande voorzieningen in de omgeving. De kern van het Sport- en Beweegpark is een sportlocatie (een multicourt), met een multifunctioneel sportveld en diverse fitnesstoestellen. Deze nieuwe, centraal op het terrein gelegen, sportlocatie is bovendien het startpunt voor diverse routes over het terrein. Aanvullend op de centrale sportlocatie en routes zijn ook andere al aanwezige sportvoorzieningen op het terrein aangepakt. Zo zijn enkele aanwezige fitnesstoestellen verplaatst en is het voetbalveld (De Meent) opgeknapt, zodat het meer mogelijkheden biedt tot sport, bewegen en ontmoeting.

19 bfa82dcb94 schetsontwerp sport beweegpark

Samenwerkingspartners

Om het Sport- en Beweegpark te realiseren is er samengewerkt met de Gelderse Sport Federatie, Nijha en Dusseldorp. Daarnaast werken we samen met (sport)verenigingen uit de gemeente Zutphen aan een mooi activiteitenaanbod op het Sport- en Beweegpark.

19 4c97d381ed 199a8076

Contact

Wil jij meer informatie over het Sport- en Beweegpark of heb jij vragen? Neem dan contact op met GGNet via samenactief@ggnet.nl. Wensen en suggesties zijn uiteraard ook meer dan welkom.

19 5738b8cbd6 schetsontwerp sportveld