In de dynamische wereld van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) speelt onderzoek een belangrijke rol. Ook binnen GGNet staat onderzoek en innovatie hoog op de agenda. Zo reiken we ieder jaar de herstelprijs uit aan een medewerker met het meest innovatieve idee.

De resultaten van onze onderzoeken dragen bij aan vernieuwing van onze behandelingen en hiermee de verbetering van onze kwaliteit van zorg. Het is altijd gericht op het terugdringen van afhankelijkheid van zorg en het verbeteren van het welbevinden van patiënten met een psychische aandoening. De uitkomsten passen we toe bij de verschillende afdelingen binnen onze organisatie. Daarnaast is het doen van wetenschappelijk onderzoek een randvoorwaarde voor het verkrijgen van opleidingserkenning voor psychiaters, psychologen en verpleegkundig specialisten.

Binnen GGNet hechten we veel waarde aan het beter begrijpen van mentale gezondheidsproblematiek en evidence-based resultaten. Hiervoor voeren we regelmatig interne onderzoeksprojecten uit en doen we wetenschappelijk onderzoek, zelfstandig of in samenwerking met andere GGZ-professionals.

Hieronder lees je meer over een aantal (wetenschappelijke) onderzoeken waaraan onze medewerkers hebben bijgedragen:

EEG-markers voorspellen behandelrespons in de psychiatrie

JAAR: 2024
OVER: biomarkers, ADHD, depressie

Hannah Meijs heeft promotieonderzoek uitgevoerd hoe biomarkers ingezet kunnen worden om te helpen bij het begrijpen van psychische kwetsbaarheden en het voorspellen van de behandelrespons en daarmee de kans op herstel bij ADHD en depressie.

Titel: Decoding Complexity: A data-driven approach to unraveling transdiagnostic markers in psychiatry.

Hannah

NET Therapie in de psychiatrie

JAAR: 2023
OVER: Comorbide PTSS, NET, EPA

Uit promotieonderzoek van Maria Mauritz blijkt dat Narratieve Exposure Therapie (NET) effectief is bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen en comorbide PTSS. Maria Mauritz promoveerde in 2022 op dit onderwerp bij Radboud Universiteit Nijmegen.

Titel: Traumatic lives finally liberated

Maria Mauritz

Een blinde vlek in de GGZ; LVB

JAAR: 2022
OVER: LVB, VGGNet

Jeanet Nieuwenhuis onderzocht voor haar proefschrift het screenen op LVB bij psychiatrische patiënten in de gespecialiseerde GGZ. Jeanet is psychiater, senior onderzoeker bij GGNet en lid van de Raad van Advies van het LKC LVB. Uit haar onderzoek blijkt dat bij gemiddeld 40% van de patiënten in de GGZ een vermoeden is voor een LVB of zwakbegaafdheid. Dit percentage loopt op tot 67% bij de meest intensieve behandelsettingen. 

Titel: A blind spot?

Lvb

De behandeling van traumaklachten bij anorexia nervosa

JAAR: 2022
OVER: Anorexia nervosa, trauma, Amarum


Innovatief promotieonderzoek van Marieke ten Napel-Schutz, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGNet Amarum, geeft een hoopvol beeld van behandeling van traumaklachten bij eetstoornispatiënten (anorexia nervosa) tijdens een fase van ondergewicht.

Titel: Pioneering with experiential techniques and learning from patients’ and therapists’ experiences

Marieke

Sense-it App binnen Scelta

JAAR: 2022
OVER: Persoonlijkheidsstoornis, Scelta


In 2022 ontwikkelde GGNet GZ-psycholoog Youri Derks samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente de biosensor app Sense-it. De app helpt bij het vroegtijdig opmerken van oplopende emoties, waardoor deze mensen eerder kunnen handelen om ontregeling te voorkomen. Inmiddels lopen er bij verschillende (GGZ-)organisaties onderzoeken naar de verder ontwikkeling en klinische toepassing van Sense-it.

Titel: Alexithymia in borderline personality pathology 

22 7cc29ba780 sense it app

Onderzoek door de jaren heen