Introductie

Youri Derks onderzocht op welke manier alexithymie een rol speelt bij mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek (BPS). Mensen met alexithymie hebben moeite met het herkennen en benoemen van hun emoties. Mensen met BPS vinden het lastig om hun emoties in goede banen te leiden. Emoties worden vaak pas opgemerkt als ze heel sterk zijn en de persoon overspoelen.

Derks ontwikkelde samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente de biosensor app Sense-it. De app helpt bij het vroegtijdig opmerken van oplopende emoties, waardoor deze mensen eerder kunnen handelen om ontregeling te voorkomen. Inmiddels lopen er bij verschillende (GGZ-)organisaties onderzoeken naar de verdere ontwikkeling en klinische toepassing van Sense-it.

Resultaat

Uit zijn onderzoek blijkt dat er een duidelijke relatie is tussen alexithymie en BPS. Samen met andere onderzoekers van de Universiteit Twente ontwikkelde Derks de biosensor app ‘Sense-it’ als nieuwe vorm van behandeling voor alexithymie.

Sense-it is een smartwatch-app die cliënten in de geestelijke gezondheidszorg attendeert op lichamelijke signalen, die mogelijk duiden op spanning of sterke emoties. De app werkt via zogeheten ‘biocueing’; gebruikers worden via sensoren real-time op de hoogte gehouden van veranderingen in lichamelijke spanning en krijgen (indien gewenst) meldingen die ervoor moeten zorgen dat controle over het gedrag behouden blijft.

Binnen GGNet worden nog twee nieuwe promotietrajecten gestart worden op dit onderwerp bij GGNet De Boog (forensische psychiatrie) en GGNet Scelta (persoonlijkheidsproblematiek).

Website

Via onderstaande link lees je meer over de werking van de app, de ontwikkeling en het onderzoek. Ook lees je hier de ervaringen van cliënten en professionals. Deze informatie is met name interessant voor ggz-organisaties en behandelaren.

De Sense-it app is ontwikkeld door de Universiteit Twente, Amsterdam UMC, Pluryn, Levvel, De Borg, GGNet Scelta, en Arkin/Inforsa.

Sense

Onderzoeker

Youri Derks werkt als psycholoog bij GGNet. Op 14 juli 2022 verdedigde hij zijn proefschrift ‘Alexithymie bij borderline persoonlijkheidsproblematiek – van theorie naar een biosensor applicatie’ bij de Universiteit Twente.

11 c3542ce77e youri derks

Contact

Meer weten? Neem contact op met ons secretariaat via secretariaat.kortdurendezorgzutphen@ggnet.nl.