Direct naar:

Bestuur en Toezicht

We stellen u graag onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht voor.

De Raad van Bestuur 

De Raad van Bestuur geeft, samen met een 6-koppig directieteam, leiding aan GGNet.
Het dagelijks bestuur bestaat uit:

De heer Rob Jaspers, voorzitter

De heer Jochanan Huijser, zorginhoudelijk bestuurder

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het gevoerde beleid van GGNet, benoemt de Raad van Bestuur en staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. In zijn  pdf toezichtvisie (322 KB)  heeft de Raad van Toezicht uitgelegd op welke wijze hij toezicht houdt. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen en werkt met een leerplek:

  • De heer J.A. Emanuels

  • Mevrouw R.H.M. Vernimmen m.i.v. 1 september 2021

  • Mevrouw N. Verhoeven-Duif (leerplek*)

  • Mevrouw. R.J. Weil (lid)

  • De heer J.P.G. Nijsten (lid)
  • De heer L.L. Schoots (voorzitter)

*)Vanwege de maatschappelijke betrokkenheid van de Raad van Toezicht en het belang dat de Raad van Toezicht hecht aan professioneel toezichthouderschap, wordt er tevens gewerkt met een leerplek. Deze leerplek is bedoeld voor jonge mensen die de ambitie hebben om toezichthouder te worden.

De Raad van Toezicht van GGNet is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De Raad van Toezicht neemt deel aan het programma Goed Toezicht dat is vastgesteld op de ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) in november 2016. Het belangrijkste uitgangspunt van het programma Goed Toezicht is het waarborgen van de kwaliteit van toezicht in zorg en welzijn en te werken aan blijvende professionele ontwikkeling en zelfreflectie van Raden van Toezicht. De resultaten hiervan zijn openbaar en in te zien op de website van de NVTZ, zo ook die van de Raad van Toezicht van GGNet (www.nvtz.nl).

Goed bestuur (governance)

In 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg uitgekomen (www.governancecodezorg.nl). GGNet werkt volgens deze code. De pdf statuten van GGNet (273 KB)  zijn aangepast aan de nieuwe code. In het pdf reglement Raad van Toezicht (522 KB)  en het pdf reglement Raad van Bestuur (421 KB)  zijn in lijn met de Governancecode en de statuten de werkwijze, taken en bevoegdheden en de wijze van besluitvorming van de Raad van Toezicht respectievelijk de Raad van Bestuur vastgelegd. 

Conform de Governancecode is een pdf richtlijn Onkostenvergoeding en geschenken Raad van Bestuur (212 KB)  vastgesteld.

GGNet werkt met een  pdf klokkenluidersregeling (404 KB) .

NB: Belanghebbenden die op enigerlei wijze nadeel ondervinden van de wijze waarop GGNet de Governancecode Zorg 2017 naleeft, kunnen binnen de grenzen van het daarvoor van kracht zijnde reglement een toetsingsverzoek indienen bij de Governancecommissie Gezondheidszorg (zie www.governancecommissie.nl).