Wie is de familievertrouwenspersoon?

We kennen allemaal de patiëntenvertrouwenspersoon (pvp). Deze functie bestaat al langer. De pvp ondersteunt patiënten bij vragen of onvrede rond Wvggz-zaken (Wet verplichte ggz), opname, behandeling en/of bejegening bij GGNet, het ondersteunen bij klachtenprocedures, etcetera. De familievertrouwenspersoon (fvp) vervult een zelfde rol, maar dan voor familie en/of naasten van patiënten die in behandeling zijn bij GGNet. Daarbij gaat het dus niet om klachten van de patiënt over de behandeling – dat is aan de patiënt, eventueel samen met de pvp – maar om vragen (en eventueel klachten) van familie over zaken als bejegening, informatieverstrekking en betrokkenheid bij behandeling.

Kleindochter luistert naar oma

Wat doet de familievertrouwenspersoon?

Soms kan er wat misgaan tussen familie en behandelaar/ begeleider. Wanneer zij er samen niet uitkomen, kan de familie een beroep doen op de fvp voor ondersteuning. Die ondersteuning bestaat uit: luisteren, adviseren, informatie geven, verwijzen (bijvoorbeeld naar aanbod van GGNet Preventie of mantelzorgorganisaties), het gesprek weer op gang krijgen of bemiddelen. In het uiterste geval kan de fvp ook helpen een klacht goed te formuleren richting de klachtencommissie en de familie begeleiden tijdens de klachtenprocedure. De ondersteuning van de fvp is in principe kortdurend en stopt dus ook weer.

Vanaf 1 januari 2022 ligt de focus van de fvp op ondersteuning in het kader van de Wet verplichte GGZ. De fvp ondersteunt naasten van mensen:

  • Die verplichte zorg ontvangen met een zorgmachtiging of crisismaatregel.
  • Voor wie een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid.
  • Die zijn opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven.
2 mannen aan tafel in gesprek

Contactgegevens

Peter Brakel, Familievertrouwenspersoon voor GGNet

E-mail: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

Telefoon: 06-25 32 26 05

Peter Brakel fvp