Certificering

GGNet is ISO-gecertificeerd. We stellen onszelf ten doel om de komende jaren volledige openheid te geven over onze behaalde resultaten ten aanzien van patiëntervaringen en onze geleverde kwaliteit.

Bekijk hier het CIIO certificaat.

De wetgever eist in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en in de wet BIG van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.

Amarum locatie Zutphen en Scelta, locatie Apeldoorn ontvingen het Top GGz-keurmerk. Het keurmerk is een garantie dat afdelingen experts zijn in complexe zorg en dat patiënten hier terechtkunnen voor hoog specialistische diagnostiek en behandeling. Alle TopGGz-afdelingen hebben per definitie een bovenregionale functie.

twee meisjes

Kwaliteitsstatuut ggz

In het GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Klik hier voor ons kwaliteitsstatuut (pdf).

Voor onze patiënten hebben we een makkelijker leesbare versie van het kwaliteitsstatuut gemaakt. Hierin lees je wat je kunt verwachten als het gaat om de juiste hulp, op de juiste plaats, door de juiste zorgprofessional. De tekst is opgesteld in de vorm van vragen en antwoorden. Via de onderstaand knop kun je de folder bekijken en/of downloaden.

Twee vrouwen in gesprek

Landelijke Kwaliteitskader Forensische Zorg

Als onderdeel van de implementatie van het landelijke Kwaliteitskader Forensische Zorg vindt je hier het kwaliteitsverslag van de Forensisch Psychiatrische Afdeling De Boog over het jaar 2023.

Kwaliteitsverslag 2022

17 9333c5d362 twee vrouwen telefoon2

Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden GGNet

Stichting GGNet heeft haar eigen algemene inkoopvoorwaarden opgesteld en deze kunnen hier (als pdf) worden gedownload. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten tussen de leverancier en Stichting GGNet.

Leveringsvoorwaarden

GGNet hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden GGNet (pdf).Deze voorwaarden zijn landelijk vastgesteld in overleg tussen GGZ Nederland, LPGGz, NPCF en de Consumentenbond. Hiermee worden de wederzijdse rechten en plichten tussen patiënt, familie en GGNet verduidelijkt.

Jongere met hond tussen bomen