Certificering

GGNet is ISO-gecertificeerd. We stellen onszelf ten doel om de komende jaren volledige openheid te geven over onze behaalde resultaten ten aanzien van patiëntervaringen en onze geleverde kwaliteit.

Bekijk hier het CIIO certificaat.

De wetgever eist in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en in de wet BIG van zorgaanbieders dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moeten bewaken, beheersen en eventueel verbeteren.

Amarum locatie ZutphenenScelta, locatie Apeldoorn ontvingenhet Top GGz-keurmerk. Het keurmerk is een garantie dat afdelingen experts zijn in complexe zorg en dat patiënten hier terechtkunnen voor hoogspecialistische diagnostiek en behandeling. Alle TopGGz-afdelingen hebben per definitie een bovenregionale functie.

twee meisjes

Kwaliteitsstatuut ggz

In het GGZ Landelijk Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Klik hier voor ons kwaliteitsstatuut (pdf).

Twee vrouwen in gesprek

Landelijke Kwaliteitskader Forensische Zorg

Als onderdeel van de implementatie van het landelijke Kwaliteitskader Forensische Zorg vindt je hier het kwaliteitsverslag van de Forensisch Psychiatrische Afdeling De Boog over het jaar 2022.

17 9333c5d362 twee vrouwen telefoon2

Algemene voorwaarden

Inkoopvoorwaarden GGNet

Stichting GGNet heeft haar eigen algemene inkoopvoorwaarden opgesteld en deze kunnen hier (als pdf) worden gedownload. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die worden gesloten tussen de leverancier en Stichting GGNet.

Leveringsvoorwaarden

GGNet hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden GGNet (pdf).Deze voorwaarden zijn landelijk vastgesteld in overleg tussen GGZ Nederland, LPGGz, NPCF en de Consumentenbond. Hiermee worden de wederzijdse rechten en plichten tussen patiënt, familie en GGNet verduidelijkt.

Jongere met hond tussen bomen