Medezeggenschapsorganen

GGNet kent drie officiële medezeggenschapsorganen. Dit zijn:

Vrouwen kijken op telefoon

Verdere ondersteuning

Daarnaast zijn er binnen en om GGNet verschillende initiatieven voor de ondersteuning van patiënten en familie. Dit zijn onder andere:

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning kunt u hier terecht.

Blij met smileys