Alleen duurzame goederen

Het bedrag kan gebruikt worden voor de aanschaf van duurzame goederen.

Een paar voorbeelden:

 • een wasmachine of een koelkast
 • een computer zodat je makkelijker contact kan leggen met anderen via het internet
 • een tweedehands fiets, (geen elektrische) om actief en optimaler binnen de samenleving te kunnen participeren.
2 mannen aan het werk

Voor wie?

De bijdrage is bestemd voor:

 • mensen met een inkomen dat lager is dan 120% van het sociaal minimum. Het sociaal minimum is meestal even hoog als een bijstandsuitkering. Bekijk de actuele bedragen van het sociaal minimum op de website van UWV.
 • Mensen die vanuit GGNet Woonzorg op zichzelf gaan wonen.
 • Mensen die na een langere opnameduur vanuit een behandelunit weer zelfstandig gaan wonen.
 • Voorwaarde is dat je ingeschreven staat bij GGNet.
15 6e91611c63 man en vrouw in gesprek met fiets

Hoe dien je een aanvraag in?

 • Je kunt zelf een schriftelijke aanvraag indienen, maar je kunt ook vragen of een begeleider/ behandelaar dit namens jou wil doen.
 • Vul het aanvraagformulier in.
 • Geef aan waar de schenking aan besteed zal worden of welke goederen aangeschaft moeten worden.
 • We willen van jou een zo nauwkeurig prijsopgave van wat je wilt aanschaffen.

Behandeling aanvraag en verdere procedure

 • Na het indienen van de aanvraag ontvang je altijd een schriftelijke reactie.
 • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen (zie boven).
 • Beslissingen worden schriftelijk aan de aanvrager meegedeeld.
 • Als we je aanvraag goedkeuren, dien je de betaalde nota’s aan de Stichting te sturen. Aan de hand van deze nota’s gaat de Stichting over tot uitbetaling van het toegekende bedrag.
 • Let op: er wordt nooit een voorschot aan de aanvrager uitbetaald.

Aanvraag versturen

{image path="images/15_f642a3fa54_man_en_vrouw_lezen_krant.jpg"}

Stuur je aanvraag bij voorkeur per mail aan:
StichtingVriendenGGNetWoonzorg@ggnet.nl


Eventueel schriftelijk indienen bij:
Stichting Vrienden van GGNet Woonzorg
T.a.v. Hans Brusse
Vordenseweg 12
7231 PA Warnsveld


Voor meer informatie, mail naar:
StichtingVriendenGGNetWoonzorg@ggnet.nl

Gettyimages 1151007843 kleurcorr rgb