Activiteiten van de OR

Maandelijks bespreken de OR en de werkgever in de overlegvergadering de algemene gang van zaken van de onderneming. GGNet is een organisatie die zich aan het ombouwen is tot een zelforganiserende organisatie. Dit heeft consequenties voor de OR: eerder meegenomen worden bij plannen, adviesaanvragen, instemmingsvragen en erop toezien dat medewerkers in voldoende mate bij veranderingen worden betrokken. Daarom vraagt de OR een participatie-paragraaf in alle aanvragen die inzichtelijk maakt hoe medewerkers invloed hebben kunnen uitoefenen op de plannen en de besluitvorming.

De OR maakt gebruik van contactpersonen dwars door de organisatie heen, die de OR voeden en die geraadpleegd kunnen worden. De OR van GGNet bestaat uit 15 leden.

Contact met de OR

Telefoon: 088 - 933 1401 (woensdag en donderdag);
088 - 933 5673 (dinsdag t/m vrijdag)
E-mail: ondernemingsraad@ggnet.nl
Inloopspreekuur: woensdag 13.00 - 15.00 uur

Adres:

Ondernemingsraad GGNet
Vordenseweg 12, gebouw Engelbert Kreijnck Centrum (1e verdieping)
7231 PA Warnsveld

Hand op groene bladeren