Voor wie?

U kunt bij de Acute Deeltijd terecht als u in behandeling bent of komt voor psychische klachten en u in een crisis raakt of daarvan herstelt. En als u in de regio Apeldoorn/Zutphen woont.

“Het is laagdrempelig en je kan gewoon jezelf zijn”

Hoe werkt de Acute Deeltijd?

De ondersteuning is in groepen. Dat betekent dat u samen met andere deelnemers oefent in een huiselijke sfeer om een gezonde dagstructuur op te pakken, afleiding te zoeken en te kunnen praten met lotgenoten. Laagdrempelig contact, structuur en ritme vormen de de basis. Een verpleegkundig team en andere hulpverleners begeleiden de groepen.

Het programma is zeven dagen per week open. We spreken af hoe vaak en op welke dagen u komt.

We hebben verschillende programma’s waar u aan mee kunt doen.

Drie vrouwen in gesprek op bankje

Structurerend programma

U neemt minimaal twee dagen per week deel aan het Structurerend programma. Dit doet u vijf tot tien weken lang. In de groep oefenen we met basisvaardigheden die u thuis verder in praktijk kunt brengen. Bijvoorbeeld: op tijd opstaan, onder de mensen komen en een gesprek aangaan, dagstructuur en ontspanning.

“De structuur heeft mij geholpen om de draad weer op te pakken”

Vaardigheidsprogramma

Het groepsaanbod bestaat verder uit een Vaardigheidsprogramma. Hierin leert u meer inzicht in uw klachten te krijgen. En u leert gezondere vaardigheden in de omgang en dagelijks functioneren, bijvoorbeeld het omgaan met emoties. Het is een programma voor drie dagen in de week en het duurt zes tot twaalf weken. Een behandelaar kan dit naar uw programma verwijzen, bijvoorbeeld na afloop van het structurerend programma.

U krijgt uitleg over het herkennen van stressfactoren en de invloed van emoties, gedachten en gedrag (psycho-educatie). Ook neemt u deel aan groepsgesprekken. Dit wisselen we af met herstelondersteuning en activiteiten en therapie die gericht is op beweging of creativiteit, bijvoorbeeld activiteitentherapie, lichaamsgerichte en sportieve activiteiten.

“Het is net als weer naar school gaan, waarbij het examen bestaat uit weer in het dagelijks leven stappen”

Ondersteuning naar verdere behandeling

Vanuit de deeltijdprogramma’s kunt u ook interventies volgen die die ondersteunen bij de stappen naar verdere behandeling. We geven bijvoorbeeld:

  • (test)diagnostiek
  • individuele gesprekken als dit nodig is (op indicatie)
  • emotieregulatie-en crisisvaardigheden
  • ontspanning
  • groepen gericht op herstel begeleid door een ervaringsdeskundige
  • leefstijl
  • zelfbeeld (verbeteren van zelfbeeld, door nadruk op positieve eigenschappen)
Gesprek man en vrouw kroeg

Aanmelden

U kunt worden aangemeld voor Acute Deeltijd Apeldoorn door een behandelaar binnen GGNet bijvoorbeeld de Crisisdienst of Poli/FACT of een behandelinstelling in de regio Apeldoorn/Zutphen. De voorwaarde is dat deze behandelaar betrokken blijft en dat u na het programma op de Acute Deeltijd Apeldoorn weer volledig bij deze behandelaar in behandeling blijft.

U kunt direct na een zorgafstemmingsgesprek starten. Bij het structurerend programma kunt u doordeweeks elke dag starten.

Het vaardigheidsprogramma is van dinsdag tot en met donderdag. U kunt enkele weken na het zorgafstemmingsgesprek starten.

twee meisjes op de telefoon