Behandeling langdurige eetstoornissen

Behandelingen bij Amarum zijn gericht op herstel van de eetstoornis. Toch herstelt niet iedereen, of niet helemaal van de eetstoornis. Iemand met een langdurige eetstoornis (LES) valt steeds terug in de eetstoornis, gaat langzaam achteruit en/of heeft klachten die wisselen van matig tot zeer ernstig tot chroniciteit. Patiënten met LES kunnen bij Amarum in Zutphen terecht voor behandeling.

Voor wie?

De LES-behandeling van Amarum is voor mensen met langdurige anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetstoornis niet anders omschreven (NAO). Er moet worden nagegaan of er voldoende behandeling geweest is gericht op klinisch herstel. Dit kan zowel bij Amarum als bij andere instellingen zijn geweest. 

 

Handen van vrouw

Hoe werkt het?

We zoeken samen met jou naar wat nodig is om je behandeldoelen te bereiken. Eten en gedrag dat met je gezondheid te maken heeft, is een aandachtspunt in de LES-behandeling. Maar verandering hiervan is niet het hoofddoel van de behandeling. We kijken breder naar doelen die te maken hebben met participatie en kwaliteit van leven.

Bij Amarum kan bijvoorbeeld door de inzet van een psychomotore therapeut of een psycholoog aan je behandeldoelen worden gewerkt. Maar dit kan ook extern, door samenwerking met gemeenten (sociale wijkteams), maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen, lokale bedrijven of opleidingsinstituten. 

Het LES-team van Amarum bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), psychomotore therapeut (PMT), psycholoog, verpleegkundige en ervaringsdeskundige. 

Voor aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts nodig, en, als dat mogelijk is, informatie van eerdere behandelingen.

 

Meisjes die een selfie maken

Wachttijden

De wachttijd voor een intake bij Amarum Zutphen is 3 maanden. Tot de intake kunnen we je helaas geen hulp bieden. We werken hard aan het verkorten van de wachttijd.

Meisje in de zon

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken. 

Heb je alsfamilielidzelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoorspecifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.

 

Man en vrouw hand in hand