Direct naar:

Behandeling langdurige eetstoornissen

Behandelingen bij Amarum zijn gericht op herstel van de eetstoornis. Toch herstelt niet iedereen, of niet helemaal van de eetstoornis. Iemand met een langdurige eetstoornis (LES) valt steeds terug in de eetstoornis, gaat langzaam achteruit en/of heeft klachten die wisselen van matig tot zeer ernstig tot chroniciteit. Patiënten met LES kunnen bij Amarum in Zutphen terecht voor behandeling.

Voor wie?

De LES-behandeling van Amarum is voor mensen met langdurige anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetstoornis niet anders omschreven (NAO). Je hebt dan al wel een of meerdere behandeling gehad gericht op verandering, verbetering of genezing.Dit kan zowel bij Amarum als bij andere instellingen zijn geweest. De behandeling langdurige eetstoornissen gaat daar op verder. Hierin gaat het meer op het leren leven met de eetstoornis.

Handen van vrouw

Hoe werkt het?

We zoeken samen met jou naar wat nodig is om je behandeldoelen te bereiken. Eten en gedrag dat met je gezondheid te maken heeft, is een aandachtspunt in de LES-behandeling. Maar verandering hiervan is niet het hoofddoel van de behandeling. We kijken breder naar doelen die te maken hebben met deelname en kwaliteit van leven.

Bij Amarum kan bijvoorbeeld door de inzet van een psychomotore therapeut of een psycholoog aan je behandeldoelen worden gewerkt. Maar dit kan ook extern, door samenwerking met gemeenten (sociale wijkteams), maatschappelijke organisaties, patiëntenverenigingen, lokale bedrijven of opleidingsinstituten.

Het LES-team van Amarum bestaat uit een psychiater, verpleegkundig specialist GGZ, sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV), psychomotore therapeut (PMT), psycholoog, verpleegkundige en ervaringsdeskundige.

Voor aanmelding is een verwijsbrief van je huisarts nodig, en, als dat mogelijk is, informatie van eerdere behandelingen.

twee meiden selfie

Wachttijden

De wachttijd voor een intake voor volwassenen bij Amarum Nijmegen is momenteel vier tot zes weken. De wachttijd voor een intake in Zutphen is op dit moment ook vier tot zes weken. (Laatste update: 11 november 2019).Tot de intake kunnen we je helaas geen hulp bieden. We werken hard aan het verkorten van de wachttijd.

meisje trein

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus en is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere naastbetrokkenen.

Man en vrouw hand in hand