Direct naar:

Vroege Interventie Psychose

Een behandeling Vroege Interventie Psychose (VIP) is een behandeling bij een eerste of tweede psychose. U kiest zelf wat u met de behandeling wilt bereiken. Bijvoorbeeld het herstellen van de psychose, terugval voorkomen en leren omgaan met klachten die eventueel nog overblijven. Het  behouden van opleiding of baan, contacten met familie en vrienden, het vinden van eigen woonruimte en de financiën op orde houden is belangrijk in de behandeling.

Voor wie?

De behandeling wordt ingezet voor mensen vanaf 18 jaar die voor de eerste of tweede keer een psychose krijgen. En die niet langer dan drie jaar klachten hebben.  

Selfie

Hoe werkt de behandeling VIP?

Tijdens de behandeling Vroege Interventie Psychose kiezen we uit de volgende onderdelen: 

  • voorlichting over psychose, hoe kom je er aan, hoe kom je er af? 
  • vaak medicatie;
  • gesprekken met familie of andere naasten;
  • cognitieve gedragstherapie;
  • traumabehandeling;
  • hulp bij het ordenen van je activiteiten;
  • ondersteuning bij terug naar het werk gaan;
  • ondersteuning bij stoppen of beter omgaan met middelengebruik.

Het VIP-team kijkt samen met de patiënt wat er allereerst nodig is. We betrekken hier bijna altijd familie of partner bij.  

 

"Het VIP-team Apeldoorn is het goed gelukt om mijn zoon het gevoel van nabijheid te geven, door zich in te leven in zijn persoon en zijn situatie, waardoor hij precies die ondersteuning heeft gekregen die hij nodig had. In zijn geval is er zeer zeker sprake van het volgen van de ideale lijn in de hulpverlening: het bereiken van het gekozen doel met niet meer contact dan hij zelf wilde." (Een vader)

Waar en wanneer?

We kunnen de afspraken thuis maken, op school of op het werk. Daarnaast hebben we gesprekken bij GGNet. Het VIP-team biedt voor elke patiënt en zijn familie zorg op maat. Uitgangspunt daarbij zijn de eigen doelen. Er is meestal geen sprake van een opname, tenzij dit echt nodig is.
De behandeling duurt een jaar tot maximaal vijf jaar.

Het VIP-team heeft geen wachtlijst. Na verwijzing van de huisarts of interne behandelaar, volgt binnen een week een huisbezoek en daarna al snel het intakegesprek. Direct daarna start de behandeling. Bij een crisis is men direct beschikbaar, meestal na aanmelding door de Crisisdienst.

2 vrouwen behandeling psychose

Het team

In het team is alle hulp aanwezig die belangrijk is bij de behandeling van een psychose. Het team bestaat uit een psychiater, psychologen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, trajectbegeleider en ervaringsdeskundigen. Elk teamlid heeft een eigen deskundigheid. Als het nodig is, kunnen we u intensief begeleiden bij bijvoorbeeld scholing en opleiding, dagbesteding, huisvesting en financiën. 

Onze patiënten vinden het in het begin wel intensief om met de mensen in het team kennis te maken. Daarna vinden ze het fijn dat iedereen met wie ze te maken krijgen goed op de hoogte is. En kunnen ze kijken wie het beste kan aansluiten bij wat ze nodig hebben. Ook familie vindt het fijn om gemakkelijk contact op te kunnen nemen als er vragen zijn, of zorgen. 

 

illustratie man met donderwolk

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling van de patiënt betrekken.

Hebt u als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

"Typerend voor de ondersteuning door het VIP-team is dat deze heel gericht is op het individuele karakter en de manier van denken van de patiënt. Daarbij was telkens het goeie evenwicht tussen willen & kunnen van het grootste belang. In onze ogen de kern van de problemen, je raakt psychisch in de knoop als je meer te dragen hebt dan je aankunt. Het VIP-team heeft daar goed bij kunnen aansluiten en ondersteunen."