Wat wij doen

Bij Preventie bieden we ondersteuning aan partners, kinderen, broers, zussen en andere naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. 

Team Preventie bestaat uit preventiemedewerkers, orthopedagogen en een familie ervaringsdeskundige. Er wordt gewerkt vanuit een herstelgerichte visie.

Je kunt op verschillende plekken in de regio bij ons terecht, namelijk in Winterswijk, Doetinchem, Zevenaar, Apeldoorn en Zutphen. Meestal zijn er geen kosten verbonden aan individuele ondersteuning of het volgen van een ondersteuningsgroep.

Verg overvieuw naar mensen op bank088

Ons aanbod

Het aanbod van Preventie is zeer gevarieerd en wordt op verschillende plekken in de regio aangeboden. Het bestaat uit individuele ondersteuning en een uitgebreid groepsaanbod. We hebben een onderverdeling gemaakt in de volgende doelgroepen: 

 • Kinderen, jeugd en (aanstaande) ouders
  Hierbij richten we ons op:
  • IMH (Infant Mental Health, doelgroep -9 maanden tot 4 jaar)
  • KOPP (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen) 
  • Brussen (broers en zussen van kinderen met psychische problemen)
 • Volwassenen
  Hierbij richten we ons op: 
  • Mantelzorgondersteuning
  • Volwassen kinderen van ouders met psychische problematiek

Bij Preventie werken we ook met een familie ervaringsdeskundige. Deze ondersteunt familie en naasten. Zij weten wat het is om een dierbare in zorg te hebben en hebben zich op basis van eigen ervaring en scholing ontwikkelt om hun ervaringsdeskundigheid in te zetten ten behoeve van anderen. Je leest hier meer over wat een familie ervaringsdeskundige voor je kan betekenen.

Sp park 2 mannen op bank met fruit en praten 103

Waar en wanneer bij jou in de regio

Dankzij gemeentelijke subsidies kan Preventie zorg bieden aan naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Dit geldt zowel voor naasten van mensen die in behandeling zijn bij GGNet als voor naasten van mensen die geen behandeling hebben bij GGNet. Op deze manier bieden wij zo veel mogelijk zorg op maat, zo mogelijk afgestemd met ketenpartners.

We werken samen met de gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Hattem, Voorst, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Duiven, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zevenaar.

Wil je weten wanneer er bij jou in de regio een cursus start? 

PVG 230928 GG Net 038 2

Zorgen voor een naaste

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met mantelzorg.

Stel je leven eens voor als huis. We hebben allemaal zo'n huis, een levenshuis. Als alles in balans is voelt dat huis licht, ruim en luchtig. Maar als je voor iemand een zorgt kan het zomaar zo zijn dat je langzaam jouw levenshuis om dat van een ander heen hebt gebouwd. Bekijk deze video van Naasten in Kracht om te zien wat er dan gebeurt.

Zelfhulpmodules

Er zijn verschillende programma's (modules) met tips, informatie en hulp. Zo wordt voor jezelf zorgen wat makkelijker. 

Dames kijken samen op tablet

Bibliotheek

Als naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid kun je allerlei vragen hebben. Waar vind ik de juiste hulp? Waar vind ik tips en steun voor mijzelf? Hoe krijg ik meer inzicht? 

We geven je meer informatie over hulp en mogelijkheden in onze bibliotheek. Je leest er ook over de rollen van naasten en fasen van herstel.

Overig 2 meiden op bankje ruggen 127 s RGB 2048px

Triadegesprekken

In de samenwerking tussen hulpverleners, patiënten en/of naasten kun je belemmeringen tegenkomen. Bijvoorbeeld rondom het delen van informatie als de samenwerkingsrelatie onder druk staat. Of bij het ervaren van overbelasting door de familie, bij angst voor te veel bemoeienis door naasten en bij stigmatisering van elkaar. 

Preventie kan helpen om samen te onderzoeken waar het niet goed loopt en hoe je hier het beste mee om kan gaan.  Dit gaat met behulp van triadegesprekken.

In triadegesprekken overleggen de patiënt, de naasten en de hulpverleners met elkaar om samen het herstel van de patiënt te ondersteunen. Door deze samenwerking krijgt de informatie van de naasten een plaats en vindt er afstemming plaats tussen de patiënt en zijn of haar naasten. Er wordt gekeken naar ondersteuning voor naasten en het hersteltraject wordt gezamenlijk geëvalueerd en bijgestuurd.

Meisje kijkt zorgelijk naar moeder

Voor verwijzers

Als huisarts of hulpverlener heeft u een belangrijke rol in het herkennen, behandelen en - waar nodig - verwijzen van patiënten met psychische problematiek en - eventueel - hun naasten. 

GGNet Preventie biedt ook ondersteuning aan u als huisarts of hulpverlener. 

Het doel is om door middel van voorlichting de kennis over ggz-onderwerpen te vergroten. Daarnaast bieden we handvatten om beter om te gaan met gedrag dat samenhangt met de psychiatrische problematiek. Dit verbetert de preventiemogelijkheden.

Werktcafe koffiedrinken 021

Aanmelding en meer informatie

Als naaste van iemand met een psychische kwetsbaarheid kun je gebruik maken van ons aanbod. Je kunt jezelf aanmelden of verwezen worden.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over het preventie-aanbod? Neem dan contact op met GGNet Preventie via onderstaande gegevens.

GGNet Preventie
Telefoon: 088 - 933 1180
E-mail: preventie@ggnet.nl

Man en vrouw in gesprek met hond 400x400