Ondersteuning bij herstel

Wij ondersteunen patiënten in het herstelproces. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt het leven weer oppakt en zin geeft, ondanks de psychische aandoening. Wij helpen en ondersteunen bij het onderzoeken waar de kracht van de patiënt ligt. Wat zijn de kwaliteiten, talenten en wensen in het leven van de patiënt? Een hulpverlener stelt, samen mét de patiënt, hersteldoelen op. De patiënt wordt vervolgens gecoacht in het bereiken van deze doelen. Wij wijzen de weg naar hulpbronnen en bieden de kansen en mogelijkheden om in contact te komen met een ervaringsdeskundigen.

Met mijn ervaring, interesse, luisterend oor en enthousiasme kan ik jou ondersteunen bij je zoektocht om weer een zinvol en betekenisvol leven te leiden.

Ervaringsdeskundigen in elk team

Wij zien de inzet van ervaringsdeskundigen als integraal onderdeel van ons aanbod. GGNet streeft er naar om ervaringsdeskundigen in te zetten in elk GGNet team. Er zijn meerdere ervaringsdeskundige medewerkers in dienst. Zij werken vanuit eigen en collectieve ervaring met (ernstig) psychisch lijden en rolverlies.

2 mannen aan tafel in gesprek

Familie ervaringsdeskundigen

Een familie ervaringsdeskundige heeft ervaringskennis opgebouwd op grond van eigen levenservaring met een familie/ verwant met psychische problemen. Na het doorlopen van een rouwproces met verdriet, pijn, verwerking en acceptatie is er inmiddels sprake van een hervonden balans. Een familie ervaringsdeskundige is zich bewust van hoe dit proces is verlopen en welke gevoelens en behoeften hierin hebben gespeeld. De familie ervaringsdeskundige ondersteunt het herstel van familie (en dus indirect van de patiënt) en bevordert een constructieve samenwerking in de triade patiënt - familie - hulpverlening. Binnen GGNet hebben we zes familie ervaringsdeskundigen.

Samen met RIBW, MEE, Dimence en het lecotraat GGZ& Samenleving van Windesheim nemen we deel in het project Drie weten meer dan één, als onderdeel van onze samenwerking in PEPPER.

vrouwen in gesprek

PEPPER

PEPPER is een initiatief van 10 organisaties die als doel hebben om ervaringsdeskundigheid verder te brengen binnen de eigen organisaties en daarbuiten. Samenwerking en kennisdeling met deze organisaties krijgt in de groep een duurzame impuls. Er is specifiek aandacht voor de rol van zorgprofessionals-met-ervaringsdeskundigheid, naast die van de ervaringsdeskundigen.

GGNet is één van de deelnemende organisaties van PEPPER, net als Dimence, RIBW GO, Trajectum, MEE IJsseloevers-Veluwe, Human Concern, Iriszorg, Samen Sterk zonder Stigma, Hogeschool Utrecht en het Windesheimlectoraat GGZ en Samenleving.

Het doel van de samenwerking is om een duurzame verbinding tussen de beroepspraktijk, het onderwijs en onderzoek te creëren. Op die manier willen we de ontwikkeling, implementatie en borging van de kwaliteit van ervaringsdeskundigheid in zorginstellingen verbeteren.

Hier lees je meer over PEPPER.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigheid wordt bij GGNet op verschillende manieren ingezet. De ervaringsdeskundigen hebben een rol in de directe cliëntenzorg. Ook spelen zij een rol bij beleidsadvisering, trainingen voor medewerkers en hersteltrainingen voor patiënten. Er zijn inmiddels ruim twintig ervaringsdeskundigen in dienst, vele zetten zich vrijwillig in en studenten worden bij ons opgeleid.

drie vrouwen in gesprek op brugje

Contactgegevens Herstelcentrum

Het Herstelcentrum is gevestigd in het Engelbert Kreijnck Centrum in Warnsveld.

Warnsveld Ekc