Gepubliceerd:

Op dinsdag 12 maart heeft de Nederlandse Zorgautoriteit laten weten dat ze twee grote zorgverzekeraars een formele maatregel oplegt omdat zij hun zorgplicht niet nakomen. Een belangrijke stap als je kijkt naar de lange wachtlijsten in de ggz. MIND roept al vele jaren op om harder in te grijpen en te handhaven door middel van sancties. Dit is ook één van de oplossingen waar MIND samen met de Nederlandse ggz, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op wijst.

De NZa laat weten dat ze de grootste zorgverzekeraars onderzocht in vier regio’s met wachttijden boven de Treeknormen (maximale toegestane wachttijd van 16 weken) voor de geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuiszorg. Uit het onderzoek blijkt dat er verbetermogelijkheden zijn voor alle zorgverzekeraars bij het uitvoeren van hun zorgplicht. Bij twee zorgverzekeraars zijn de tekortkomingen zo groot dat zij een formele maatregel hebben gekregen. Deze zorgverzekeraars krijgen zes maanden de tijd om dit te verbeteren. Volgens de Volkskrant gaat het om CZ en Menzis.

Reactie MIND

Juist in de ggz wordt de zorgplicht niet nagekomen. Al jaren staan 40.000 mensen langer op de wachtlijst dan is afgesproken; in sommige gevallen langer dan 1 of 2 jaar. Of mensen krijgen helemaal geen toegang tot zorg. Vaak mensen met complexe problemen, trauma of eetstoornissen. Mensen die de hulp het hardst nodig hebben, moeten vaak het langste wachten. Mensen zijn verzekerd maar krijgen nu niet de zorg waar ze voor betalen. Door de lange wachttijd nemen hun problemen vaak toe en worden de kosten hoger.

MIND roept al jaren dat zij strenger moet handhaven op de zorgplicht. MIND is blij dat de NZa nu proactief haar rol oppakt door een formele maatregel op te leggen en we hopen ook dat ze zal doorpakken als de verzekeraars over een half jaar alsnog niet aan de zorgplicht voldoen. Binnen het huidige zorgstelsel dat uitgaat van marktwerking, moet de NZa handhaven om de rechten van de patiënt en dus de verzekerde te beschermen.

7790 dienke tv

MIND verwacht dat de zorgverzekeraars nu echt de urgentie voelen en alles op alles zullen zetten om aan de zorgplicht te voldoen. Door nog meer in te zetten op zorgbemiddeling en door voldoende zorg in te kopen. Heel veel, vaak kleine aanbieders willen een contract maar krijgen die niet. Verzekeraars moeten met meer aanbieders een contact afsluiten en zo voldoende zorg inkopen om aan de vraag te voldoen. Zodat iedereen die dat nodig heeft, tijdige de passende hulp krijgt.

Op dinsdag 12 maart reageert de directeur van MIND, Dienke Bos, in het NOS Journaal op de genomen maatregelen.

Lees verder op de themapagina over de wachttijden in de ggz.