Gepubliceerd:

STAIRS staat voor ‘Storytelling and Training to Advance Individual Recovery Skills’ en is een groepstraining van 8 weken waarin deelnemers onder begeleiding van een ervaringsdeskundige en een ggz-medewerker samen aan de slag gaan met verschillende thema’s die een rol spelen bij het herstellen na een depressie. De training maakt gebruik van een unieke combinatie van lotgenotencontact, de inzet van ervaringsdeskundigen, ondersteuning met een online platform en het betrekken van naasten en beoogt hiermee zo goed mogelijk te ondersteunen bij het persoonlijk herstel. De STAIRS-training wordt zowel face to face (in Groningen) als online aangeboden. Hierdoor kan er vanuit heel Nederland meegedaan worden.

STAIRS-studie

Op dit moment voeren we een wetenschappelijk onderzoek uit waarmee we de werkzaamheid van de STAIRS-training onderzoeken. We vergelijken hiervoor de STAIRS-training met een ander aanbod, namelijk een aantal handreikingen met informatie en tips waar deelnemers individueel mee aan de slag kunnen. Beide worden aangeboden op het moment dat iemand de depressiebehandeling gaat afronden of kortgeleden heeft afgerond. Deelnemers aan de STAIRS-studie krijgen één van deze twee ondersteuningsvormen aangeboden en vullen op drie momenten een aantal vragenlijsten in. De informatie die we hiermee ontvangen helpt ons goed zicht te krijgen op de veranderingen die deelnemers ervaren tijdens en na het aanbod dat zij volgen. Wanneer blijkt dat de STAIRS-training en/of de handreikingen helpen het persoonlijk herstel te versterken dan wordt erop ingezet dit breed toegankelijk te maken in de praktijk. Door mee te doen aan dit onderzoek kun je dus mogelijk jouw eigen herstel verbeteren en help je daarnaast mee het herstelgerichte aanbod te vergroten.

Meedoen aan het onderzoek

Heb je interesse in dit onderzoek of wil je graag meedoen? Kijk dan ook eens op www.stairstraining.nl/het-onderzoek. Voor vragen kun je terecht bij de onderzoekscoördinator: David Wedema (d.wedema@umcg.nl). Deelname aan het onderzoek is mogelijk als je tussen de 18 en 65 bent en momenteel een depressiebehandeling volgt of deze in het afgelopen half jaar hebt afgerond.

Betrokken organisaties bij het STAIRS-project: Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Rehabilitatie), Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Centrum Psychiatrie), Stichting het Witte Bos (project ‘Alles Goed’) en MIND.