Gepubliceerd:

Zoveel mantelzorgers zoveel achtergronden en situaties…..

Deze thema-avond werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Bronckhorst en de Dorpskamer en gegeven door GGNet preventie en had als titel; “mantelzorger, hoe is het met jou?”

In de dorpskamer in Hengelo (Gld) mochten we 22 mantelzorgers ontvangen die met elkaar middels gespreksthema’s hun eigen ervaringen konden uitwisselen. Er is stil gestaan bij het bewust worden van je eigen rol en patronen in het mantelzorgen. Balans vinden en goed voor jezelf zorgen. Draagkracht en draaglast, energiegevers en energievreters.

De deelnemers hebben de avond als prettig, interessant en leerzaam ervaren. De zeer open houding van iedereen speelde hierin een belangrijke rol. Het uitwisselen van ervaringen, waardevolle tips en oplossingen van anderen op jezelf toepassen is als helpend en positief ervaren. Begrip en het gevoel dat je niet de enige bent gaf een gevoel van verbondenheid.

De deelnemers hebben de wens aangegeven het prettig te vinden als deze bijeenkomsten regelmatig gehouden zouden kunnen worden. De Dorpskamer gaat hieraan gehoor geven.

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond met een mooi vervolg voor de toekomst!

Themaavond mantelzorgers Sandra en Suzan