Gepubliceerd:

MIND wil dat jongeren die afhankelijk zijn van zorg, voldoende beschermd worden tegen misstanden, onder andere door proactief toezicht op de sector. Samen met ExpEx hebben we in een brief gevraagd om de procedures aan te passen, zodat bij een ernstige calamiteit of incident (psychisch, seksueel of fysiek geweld, slechte zorg, onnodige dwangzorg en separatie) melding gedaan moet worden bij de IGJ die daarna direct een onafhankelijk onderzoek kan instellen. De motie van Synhaeve (D66) c.s. hierover is aangenomen. Dit betekent dat de Staatssecretaris voor het zomerreces de Kamer gaat informeren over op welke wijze de IGJ haar werkwijze gaat verbeteren, waarbij expliciet aandacht is voor een betere omgang met signalen en meldingen en de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen bij het toezicht. We betreuren het dat de moties om een parlementaire verkenning te houden en om de bezuinigingen in de jeugdzorg terug te draaien, niet zijn aangenomen.

Excuses aan jongeren met schade

In een motie van Dobbe (SP) wordt gevraagd om excuses te maken aan jongeren die schade hebben opgelopen in de gesloten jeugdzorg of die civielrechtelijk in jeugdgevangenissen zijn geplaatst. Deze motie werd breed gesteund. De overheid erkent daarbij haar mede verantwoordelijkheid voor de schade die jongeren hebben opgelopen, dat belangrijk kan zijn voor het herstel van jongeren. Een motie van Westerveld (Groenlinks-PvdA) vraagt in het plan voor erkenning en herstel voor jongeren die slachtoffer zijn geworden van misstanden in de gesloten jeugdzorg, om geleerde lessen uit het onderzoek van commissie-De Winter en de mening van ervaringsdeskundigen en nabestaanden mee te nemen. Ook een regeling voor financiële tegemoetkoming moet daarin meegenomen worden.

MIND is blij dat de overheid eindelijk erkent dat zij mede verantwoordelijk is voor de misstanden die plaatsvinden in de gesloten jeugdzorg en dat daar excuses voor gemaakt gaan worden richting de jongeren die slachtoffer zijn geworden. De motie over de beknopte parlementaire enquête van Bruyning (NSC) en Westerveld (Groenlinks-PvdA) is op 9 april verworpen. MIND betreurt dit zeer. Reflectie op het jeugdzorgstelsel is hard nodig om de problemen in de jeugdzorg te doorbreken en herhaling te voorkomen.

Het is ook teleurstellend dat de motie van Dobbe (SP) over het schrappen van de extra bezuiniging van 511 miljoen is verworpen. MIND maakt zich grote zorgen over deze bezuinigingsvoorstellen die grote gevolgen hebben voor de toegang tot passende zorg en het welzijn van jongeren. Lees verder over de petitie van MIND die we in 2023 aan de Kamer aanboden om de bezuinigingen in de jeugdzorg te stoppen.

Twee jonge mannen leunen over hekwerk