Gepubliceerd:

Dit project integreert licht verstandelijke beperking (LVB) en zwakbegaafdheid (ZB) in de S-GGZ. Het doel is het herkennen van LVB/ZB, bieden van passende behandeling en verbeteren van zorgorganisatie. Begeleiding bij implementatie, monitoring en verspreiding van resultaten voor landelijke toepassing zijn inbegrepen.