Gepubliceerd:

Zorginstellingen maken ieder jaar afspraken met verzekeraars over de zorgkosten. Zorginstelling en verzekeraars sluiten een contract waarin die afspraken over vergoedingen staan. De onderhandelingen met zorgverzekeraars over die contracten nemen veel tijd in beslag, ook dit jaar.

De afspraken die gemaakt worden gaan onder andere over de prijs van verschillende vormen van zorg (reguliere behandeling, groepsbehandeling, verblijf, etc.) en hoeveel patiënten we verwachten te behandelen. Ook bespreken we specifieke onderwerpen als hoogspecialistische zorg, zorginnovaties, het gebruik van Esketamine of het meer inzetten van ervaringsdeskundigen. Alles bij elkaar is er dus heel veel te bespreken en dat doen we stapsgewijs. Gelukkig zijn wij nu met de meeste zorgverzekeraars bezig met de afronding.

Hoe zit dat bij GGNet?

We krijgen signalen van patiënten die ongerust zijn of ze de zorg wel vergoed krijgen of zelfs overwegen de behandeling te stoppen. Wat wordt er dit jaar bij GGNet vergoed?

Wij verwachten ook voor 2023 met alle zorgverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Het is nog nooit voorgekomen dat een verzekeraar geen contract sluit met GGNet. Als u zeker wilt weten of de zorgkosten bij GGNet ook in 2023 worden vergoed, kunt u hierover contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars zijn verplicht u informatie te geven over polissen, kosten en vergoedingen. Die informatie kan GGNet helaas niet geven. Met vragen over vergoedingen kunt u dus alleen bij uw eigen verzekeraar terecht.

Stand van zaken nu

Met de meeste zorgverzekeraars zijn we nu in de afrondende fase. Dat betekent dat we afspraken hebben kunnen maken over de belangrijkste onderdelen en dat we de komende tijd contracten kunnen afsluiten met de volgende verzekeraars: Menzis, VGZ, Eno. DSW, Cares q, Zorg & Zekerheid, ONVZ en a.s.r. Met Zilveren Kruis en CZ zijn we nog in onderhandeling en weten we nu nog niet wanneer we in de afrondende fase komen.

Op onze website leest u op een algemene pagina over kosten, over de stand van zaken per verzekeraar.

Er is ook een veelgestelde vragen pagina ingericht over bijvoorbeeld rekeningen, vergoedingen en eigen risico.

Als u zich blijvend zorgen maakt over de berichtgeving van uw zorgverzekeraar, dan kunt een klacht indienden bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Dat kan op hun website: https://www.nza.nl/contact/ons-meldpunt/meldingsformulier-voor-patient-en-verzekerde