Wat is het?

‘Een Sterk Verhaal’ is een aanpak die je de mogelijkheid biedt om te werken aan persoonlijk en maatschappelijk herstel. Centraal staat een vervolg geven aan je eigen leven na een of meer ingrijpende gebeurtenissen.

Hoe werkt het?

Aan de hand van een werkboek met duidelijke schrijfopdrachten schrijf je in 12 sessies over je leven in de vorm van een drieluik. Er kan zowel in groepsverband als ook individueel worden gewerkt met deze aanpak. 

Je richt je blik op: 

  1. het verleden
  2. een belangrijk kantel- of keerpunt in jouw leven 
  3. het heden en de toekomst

De geschreven verhalen worden tijdens groepssessies onderling gedeeld. Je kunt vervolgens je verhalen in een digitaal boekformat zetten, eventueel met beeldmateriaal zoals bijvoorbeeld foto’s. Aan het eind krijg je een gedrukt boek met je eigen levensverhaal.

Voor wie?

Deze aanpak is voor iedereen die iets heftigs heeft meegemaakt en een nieuwe balans wil vinden. Moeilijke ervaringen worden deel van een groter levensverhaal, zodat ze niet langer je leven nu en in de toekomst bepalen. Door over je eigen ervaringen te schrijven, krijg je meer overzicht en begrip voor jezelf. Hierdoor kun je makkelijker positieve herinneringen vinden en ruimte maken voor nieuwe, fijne ervaringen.

Ervaring (deelnemer, 19 jaar)

“Het is zo duidelijk, overzichtelijk en gestructureerd, je weet waar je moet beginnen maar ook dat je niet vast kunt komen te zitten omdat er duidelijke grenzen zijn.”

Ervaring (deelnemer, 42 jaar)

“Het heeft dingen op de juiste plek gezet. Ik ben daardoor gaan inzien waardoor de dingen zijn zoals ze nu zijn, maar ook waardoor het gekomen is. Ik weet nu [..] wat er in mijn jeugd is gebeurd en wat ik dus heb meegenomen door de tijd heen. Daardoor ben ik de dingen meer in perspectief gaan zien.”

Ervaring (deelnemer, 26 jaar)

“Ik vond de acceptatie en verbondenheid [in de groep] erg prettig. Het was duidelijk en makkelijk om te doen en ik kreeg veel positieve feedback. Het voelde goed om deze tijd in mezelf te investeren.”

Achtergrond

De aanpak is ontworpen samen met (ex-)patiënten en behandelaren in een samenwerking tussen Scelta GGNet, TOPGGz erkend expertisecentrum voor persoonlijkheidsproblematiek, het StoryLab, expertisecentrum voor geestelijke gezondheid, verhalen van de Universiteit Twente, en de LevensStudio, biografische werkplaats. 

Design en illustraties zijn ontworpen door Kommotiv creatieve communicatie. 

‘Een Sterk Verhaal’ is ontwikkeld met financiële steun van ZonMw in het kader van onderzoek naar persoonsgerichte werkwijzen in de GGZ. Inmiddels is met goed resultaat een ontwerp- en haalbaarheidsstudie, een effectiviteitsstudie en een implementatieonderzoek uitgevoerd. De interventie voldoet aan de normen voor passende zorg en wordt opgenomen in de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen. Tweemaal per jaar vindt een train de trainer plaats bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Daarnaast worden er regelmatig webinars en workshops aangeboden met als doel de aanpak volgens de opdracht van ZonMw breed toegankelijk te maken in de ggz, bij Herstelcentra en via GEM.

Meer informatie

Meer informatie opvragen kan via Andrea Hop, sociotherapeut, Silvia Pol, klinisch psycholoog/psychotherapeut, en Marnix Alblas, herstelcoach.