Voor wie?

Deze schematherapeutische deeltijd is geschikt voor mensen die vastlopen op meerdere levensterreinen (zoals relaties, de thuissituatie, werk, school) doordat je het moeilijk vindt om de dingen te doen die je belangrijk vindt in het leven. Hier speelt vaak angst een grote rol, evenals het moeilijk vinden om voor jezelf te kiezen en je eigen doelen in het leven na te streven. We zien dan vaak dat zaken die je als moeilijk ervaart worden vermeden, of dat je je eigen mening niet goed durft te uiten, je afhankelijk opstelt naar anderen of dat je juist behoefte hebt aan veel controle en dwangmatig bent in je gedrag. We hebben het dan over vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidskenmerken.

Voor een deeltijdbehandeling wordt gekozen wanneer je al eerder een ambulante behandeling geprobeerd hebt die onvoldoende blijvend resultaat heeft opgeleverd en/of wanneer je vaker terugvalt in oude klachten en gedragspatronen.Praktische informatie 

De totale duur van dit programma is 16 maanden, opgedeeld in vier behandelfasen, waarvan het deeltijdprogramma in de eerste 8 maanden plaatsvindt. De tweede 8 maanden is de frequentie van therapie lager.


Eerste 8 maanden (eerste en tweede fase):

  • Maandag 9:00-12:15 beeldende therapie en dramatherapie
  • Donderdag 11:00-14:00 psychotherapie en gezonde stappen
  • En daarnaast eens per twee weken een individueel psychotherapeutisch gesprek

Tweede 8 maanden (derde en vierde fase):

  • Maandag 14:45-16:15 psychotherapie
  • Daarnaast vinden de individuele gesprekken lager frequent plaats.