Wachttijden

GGNet Scelta heeft verschillende programmas, waarbij de wachttijden variëren. Voor de meest actuele informatie over de wachttijden, adviseren wij u daarom contact op te nemen met het secretariaat van de locatie.

Helaas hebben wij voor sommige programma's wachttijden. GGNet Scelta probeert dit natuurlijk zoveel mogelijk te beperken.
De wachttijden getoond op deze website zijn gemiddelde wachttijden over de verschillende programma 's over de laatste twee kalendermaanden. De wachttijden worden naar boven afgerond, op hele weken. Het tonen van de wachttijden is in lijn met de vernieuwde richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). De getoonde wachttijden is een gemiddelde van alle programma's bij elkaar, daardoor vertekent dat soms het beeld. Zoals gezegd hebben sommige programma's geen wachttijd. 

Voor meer informatie hierover belt u dan met het secretariaat van de locatie:

Scelta Apeldoorn: 088 933 2670

Scelta Nijmegen: 088 933 3300 

 

 

Laatste update: 03 mei 2023

Apeldoorn

Aanmeldwachttijd Behandelwachttijd
Specialistische GGZ - Volwassenen 13 weken 16 weken

Uitleg wachttijden

Retrospectieve wachttijden

De wachttijden getoond op deze website zijn retrospectieve (terugkijkende) gemiddelde gerealiseerde wachttijden van de twee meest recente afgesloten kalendermaanden. De wachttijden worden naar boven afgerond, op hele weken. Het retrospectief tonen van de wachttijden is in lijn met de vernieuwde richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). 

Aangezien de wachttijden dus terugkijkend worden gepresenteerd, betekent dit dat actuele wachttijden kunnen afwijken. Waar u bent verzekerd heeft geen invloed op de wachttijd. 

Wij tonen 2 typen wachttijden: 

  • De aanmeldwachttijd: de tijd tussen de verwijzing van uw huisarts tot aan het eerst geplande contact met een behandelaar. Dit is vaak het intakegesprek. 
  • De behandelwachttijd: de tijd tussen het eerste contact met een behandelaar (bijvoorbeeld de intake) tot de eerste afspraak voor behandeling.

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. Soms bestaat de mogelijkheid om behandeld te worden in een andere plaats. Patiënten kunnen hun zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. De zorgverzekeraar kijkt dan of de patiënt bij een andere zorgaanbieder sneller terecht kan voor behandeling.

Maximaal aanvaardbare wachttijden

De maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de zogenoemde Treeknormen) zijn:

  • binnen vier weken vanaf uw eerste contact met de zorgaanbieder krijgt u een intakegesprek.
  • binnen tien weken vanaf de intake is de behandeling gestart.