Aangemeld en dan?

De aanmeldingen worden wekelijks besproken in een aanmeld- en intake-overleg. Als er sprake is van toezicht van de reclassering of anderen is er afstemming met de verwijzers. Na beoordeling van de intake wordt op basis van het intakeverslag in teamverband een behandeling voorgesteld en kan de behandeling van start gaan.

Consultatie professionals

Voor vragen over verwijzingen en het behandelaanbod kan contact worden opgenomen met:

Telefoon kliniek 088 933 2930

Telefoon polikliniek 088 933 1390

Mail: secretariaatdeboog@ggnet.nl