Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet de Boog vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding.

Hoe werkt het op GGNet De Boog?

Gaat uw familielid, vriend of kennis naar GGNet De Boog? Kijkt u dan naar deze video. U krijgt een goed beeld van wat uw bekende kan verwachten.

Familie-ervaringsdeskundige

Net zoals patiënten kunnen ook familieleden/naasten zelf uit evenwicht raken ten gevolge van de psychiatrische problematiek van hun dierbare, zeker als deze problematiek gepaard gaat met een ontwrichtende werking op meerdere levensgebieden. U kunt te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid over de toekomst.

Een familie-ervaringsdeskundige (FED) kan dan een luisterend oor bieden en tips geven om het welzijn van familie/naasten te verbeteren. Hij/zij heeft ervaringskennis opgebouwd op grond van eigen levenservaring met een familielid/naasten met psychische problematiek.

Via de behandelaar van uw opgenomen familielid/naaste kun u vragen om contact met ons te leggen. Ook kunt u zelf contact leggen door te mailen naar: familie-ervaringsdeskundige.deboog@ggnet.nl

Ons aanbod

Omdat de zorg voor familie binnen GGNet de Boog belangrijk is, is er een uitgebreid ondersteuningsaanbod voor familieleden. Het aanbod is zowel voor kinderen als volwassenen (partners, ouders, broer/zus, volwassen kinderen en andere betrokkenen). We willen hiermee voorkomen dat u als partner, ouder of kind te veel belast raakt.

Bekijk ons aanbod eens om te zien of er een cursus is die u verder kan helpen:

Podcast

We hebben een speciale podcast gemaakt (audiouitzending). Hierin vertellen mantelzorger Ans en professional Lars over hun ervaringen. Wat betekent het om mantelzorger te zijn? Hoe kun je goed voor jezelf blijven zorgen? En welke rol kan een professional spelen? Mantelzorger Ans: ‘Ik moest op een gegeven moment zeggen: ik heb zelf ook hulp nodig.’


Luister deze en andere podcasts hier

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op zijn kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen.

Familie Vertrouwenspersoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de manier waarop met u wordt omgegaan? Of hebt u moeite met andere zaken en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwenspersoon mogelijk helpen. De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brake

Email: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

Telefoonnummer: 06-25322605

Familieraad

De Familieraad van GGNet komt op voor de belangen van familie en zorgt onder andere voor naleving van het familiebeleid.