Familie en behandeling

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. GGNet de Boog vindt het belangrijk dat u zo goed mogelijk geïnformeerd en betrokken wordt bij de behandeling van uw familielid. U kunt dan ook een waardevolle bijdrage leveren tijdens de behandeling, verzorging of begeleiding.

Hoe werkt het op GGNet De Boog?

Gaat uw familielid, vriend of kennis naar GGNet De Boog? Kijkt u dan naar deze video. U krijgt een goed beeld van wat uw bekende kan verwachten.

Naastenplatform

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten van de patiënt actief bij het herstel betrokken zijn. Je kunt als naaste tot grote steun zijn voor de persoon die bij GGNet in behandeling is, maar soms heb je zelf ook een steuntje in de rug nodig. 

Via ons Naasten Platform lees je over de verschillende mogelijkheden die GGNet biedt om jou te ondersteunen.

De Spreng

Begin 2024 is het pand De Spreng in gebruik genomen. Dit nieuwbouw pand maakt onderdeel uit van het terrein-ontwikkelingsplan van Groot Graffel om beter aan te sluiten bij de geestelijke gezondheidszorg van nu. Het moderne en toekomstbestendige gebouw is ingericht voor mensen die hoog intensieve psychische zorg nodig hebben die niet in hun eigen leefomgeving geboden kan worden.

Patiënten van De Boog nemen tijdelijk intrek in De Spreng omdat gebouw De Boog gerenoveerd wordt. Zij verhuizen eind 2024 terug naar gebouw De Boog.

In deze video laten we je zien hoe De Spreng er uitziet.

Familie-ervaringsdeskundige

Net zoals patiënten kunnen ook familieleden/naasten zelf uit evenwicht raken ten gevolge van de psychiatrische problematiek van hun dierbare, zeker als deze problematiek gepaard gaat met een ontwrichtende werking op meerdere levensgebieden. U kunt te maken krijgen met gevoelens van verdriet, onmacht, schuld, schaamte, boosheid en/of onzekerheid over de toekomst.

Een familie-ervaringsdeskundige (FED) kan dan een luisterend oor bieden en tips geven om het welzijn van familie/naasten te verbeteren. Hij/zij heeft ervaringskennis opgebouwd op grond van eigen levenservaring met een familielid/naasten met psychische problematiek.

Via de behandelaar van uw opgenomen familielid/naaste kun u vragen om contact met ons te leggen. Ook kunt u zelf contact leggen door te mailen naar: familie-ervaringsdeskundige.deboog@ggnet.nl

Dienst Geestelijke Verzorging

Een indringende ervaring kan het leven van u en uw familielid op zijn kop zetten. U kunt een beroep doen op onze medewerkers van de Dienst Geestelijke Verzorging voor al uw levens- en geloofsvragen.

Familie Vertrouwenspersoon

Bent u als familie niet tevreden over de behandeling of de manier waarop met u wordt omgegaan? Of hebt u moeite met andere zaken en komt u er met de behandelaar niet uit? Dan kan de Familie Vertrouwenspersoon mogelijk helpen. De Familie Vertrouwenspersoon voor GGNet is:

Peter Brakel

Email: p.brakel@familievertrouwenspersonen.nl

Telefoonnummer: 06-25322605