Marwan komt uit een grote, hechte familie. Na het behalen van zijn VWO diploma heeft hij economie gestudeerd, waarvoor hij onlangs is afgestudeerd. ​

​Marwan’s moeder vertelt bij GGNet De Boog tijdens één van de gesprekken met de systeemtherapeut dat Marwan zo anders is dan haar andere zoons. Heel intelligent, netjes en georganiseerd, maar ook dat het lastig is om echt contact met hem te maken - laat staan praten over emoties. Ze kan hem niet goed bereiken, zo voelt het. Dit leidde tijdens Marwans jeugd al regelmatig tot conflicten, waarbij hij zijn boosheid moeilijk kan bedwingen en zijn moeder verbaal bedreigt. ​

Onlangs is een ruzie uit de hand gelopen en heeft Marwan boos zijn moeder zijn slaapkamer uit geduwd, waarbij zijn moeder haar evenwicht verloor en per ongeluk van de trap viel. Marwan kon haar net niet op tijd voor deze val behoeden. Zijn moeder heeft aan deze val geen blijvend letsel over gehouden. De buren hebben echter het tumult gehoord en de politie hiervan op de hoogte gebracht. ​

Marwan krijgt vanuit de rechter een voorwaardelijke veroordeling opgelegd met een klinische behandeling als aanvullende voorwaarde, zodat een dergelijk delict hopelijk in de toekomst niet nog een keer zal voorvallen. Marwan moet zich houden aan de voorwaarden behorend bij deze voorwaardelijke straf.

Na een uitgebreide analyse van Marwan’s dossier en een multidisciplinaire intake wordt Marwan bij FPA De Boog geplaatst op de afdeling die gespecialiseerd is in autisme. Zijn behandeling bestaat uit psycho-educatie over autisme, agressie regulatie therapie en veel systeemgesprekken met zijn familie. Bij De Boog krijgt Marwan voor het eerst inzicht in zijn autisme en ook handvatten om met deze manier van zijn om te gaan. Er wordt ook volop geoefend met bijvoorbeeld een goede en voorspelbare dagstructuur, waarop Marwan straks ten alle tijden kan terugvallen. ​

De opname op De Boog geeft Marwan de erkenning voor zijn klachten, en helpt hem op weg in het proces te accepteren wie hij is. Hij kan daardoor ook beter verdragen wat er is gebeurd. De beperkingen van de kliniek ervaart hij soms als lastig, maar hij kan dit goed bespreken met zijn behandelaren en zo weten ze samen tot passende oplossingen te komen. De systeemgesprekken zijn erg helpend voor Marwan’s familie. Er ontstaat meer onderling begrip en ook zijn familie kan beter verdragen wat er is gebeurd. ​

​Na zijn verblijf op FPA De Boog blijft de reclassering nog twee jaar betrokken bij Marwan. Hij krijgt ondertussen een baan aangeboden als onderzoeker op de universiteit waar hij zelf is afgestudeerd. Hiervoor heeft hij een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) nodig, die hij dankzij zijn opname op De Boog kan krijgen. Marwan zegt veel gehad te hebben aan zijn verblijf op De Boog: hij snapt zichzelf beter, weet hoe hij moet omgaan met zijn autisme en wat hij moet doen als hij boos wordt. Zijn vaste dagstructuur helpt hem hier ook bij. Hij is rustig aan het rondkijken naar een fijne eigen woonplek, en heeft zich onlangs ingeschreven voor een opleiding tot ervaringsdeskundige. Hij zou in de toekomst graag anderen helpen zoals hij ook zelf de juiste hulp heeft gekregen toen hij die nodig had. ​