Voor wie?

Het Jeugd FACT biedt specialistische zorg aan kinderen en jongeren met problemen op meerdere levensgebieden. Tegelijkertijd is er sprake of een vermoeden van psychiatrische problematiek. De kinderen en jongeren hebben vaak al verschillende vormen van hulpverlening gehad. Ook is er sprake van zorgwekkend en/of zorgmijdend gedrag.

Het Jeugd FACT biedt in deze situaties multidisciplinaire behandeling, begeleiding en ondersteuning op maat, voornamelijk in de eigen omgeving.

Meer weten?

Het Jeugd FACT Team is een samenwerking tussen GGNet Jong en Karakter. Je leest meer informatie op de website jeugdfact.nl.