Direct naar:

Over Jong

Kinderen en jongvolwassenen (van 0 tot 23 jaar) die bij ons komen, kunnen gedragsproblemen hebben, angsten hebben, gepest worden of problemen thuis hebben. Onze professionals bieden alles wat nodig is om hen te behandelen en te begeleiden: bij lichte problematiek bieden we basis ggz en bij complexere problematiek specialistische ggz.

Visie en aanpak

Het is niet altijd direct duidelijk wat het probleem van een jeugdige of jongvolwassene is. Soms speelt de omgeving daarin een rol. Daarom vinden wij het belangrijk ons ook op de omgeving te richten bij het stellen van de diagnose, de behandeling en de begeleiding. Wij gaan daarbij uit van de veerkracht van onze patiënten en proberen deze te versterken. Wij bieden niet meer hulp dan nodig is en niet minder dan noodzakelijk.

Geen onderscheid 18- en 18+

Wij maken geen onderscheid tussen 18-minners en 18-plussers. Daardoor ontstaat er geen behandelbreuk rond de belangrijke leeftijd van 18 jaar.

Locaties

Wij hebben verschillende locaties verspreid over de regio's Midden IJssel Oost Veluwe, Centraal Gelderland en de Achterhoek en kunnen daarom ambulante en deeltijdbehandeling en begeleiding bieden in de buurt. Wanneer het nodig of beter is, verwijzen wij patiënten door naar een collega-instelling.

Bekijk onze locaties 

Ik zou leeftijdgenoten willen aanraden: als je de kans krijgt, grijp die aan. Probeer alles wat je krijgt aangereikt in zo’n situatie. En niet één keer, maar twee keer.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heb je te maken met jeugdhulp? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van het AKJ en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder.

 

Bekijk hier de contactgegevens 

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om jou te helpen. Toch kan het gebeuren dat jij of je familie ergens niet tevreden over zijn. Bijvoorbeeld over jouw behandeling. Je kunt een aantal stappen ondernemen om tot een oplossing te komen.

Lees meer over klachten en de stappen die je kunt ondernemen