Visie en aanpak

GGNet Jong biedt jou passende zorg: specialistisch en vanuit het hart. Ons uitgangspunt: Wat wil jij bereiken met de behandeling? We bespreken dat met jou en met de mensen die belangrijk voor jou zijn, bijvoorbeeld je ouders. We zoeken samen de kortste weg naar een oplossing. Maar altijd in jouw tempo. We vragen niet meer van je dan jij aankunt. Als het nodig is, werken we samen met andere organisaties.

Geen onderscheid 18- en 18+

Wij maken geen onderscheid tussen 18-minners en 18-plussers. Daardoor ontstaat er geen behandelbreuk rond de belangrijke leeftijd van 18 jaar.

Locaties

Wij hebben verschillende locaties verspreid over de regio's Midden IJssel Oost Veluwe, Centraal Gelderland en de Achterhoek en kunnen daarom ambulante en deeltijdbehandeling en begeleiding bieden in de buurt. Wanneer het nodig of beter is, verwijzen wij je door naar een collega-instelling.

Bekijk onze locaties

Ik zou leeftijdgenoten willen aanraden: als je de kans krijgt, grijp die aan. Probeer alles wat je krijgt aangereikt in zo’n situatie. En niet één keer, maar twee keer.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Heb je te maken met jeugdhulp en ben je jonger dan 18 jaar? Wil je advies, heb je een vraag of een klacht? De vertrouwenspersonen van Jeugdstem en Adviespunt Zorgbelang helpen je verder.

Contactgegevens Jeugdstem:

T: 088 555 1000

I: jeugdstem.nl

Contactgegevens Adviespunt Zorgbelang:

T: 088 555 1000

I: adviespuntzorgbelang.nl

Als je 18 jaar of ouder bent of te maken hebt met de WvGGZ (wet verplichte GGZ) dan kun je contact opnemen met de landelijke Helpdesk van de Stichting PVP:

T: 0900 444 8888

I: www.pvp.nl

Klachten

Onze medewerkers doen hun uiterste best om jou te helpen. Toch kan het gebeuren dat jij of je familie ergens niet tevreden over zijn. Bijvoorbeeld over jouw behandeling. Je kunt een aantal stappen ondernemen om tot een oplossing te komen.

Lees meer over klachten en de stappen die je kunt ondernemen

Meldcode

De veiligheid van onze patiënten – en die van hun naasten – is voor ons van groot belang. Professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, de zorg, welzijn en justitie vallen onder de wet Meldcode en zijn verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De Meldcode is een stappenplan en deze helpt professionals zorgvuldig te handelen. Met het doorlopen van de Meldcode kunnen we eerder de juiste hulp bieden. Een behandelaar bespreekt de zorgen en vermoedens zoveel mogelijk met de patiënt.

GGNet Jong heeft meerdere aandachtsfunctionarissen die geschoold zijn en geregistreerd staan bij de Landelijke Vereniging Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling.

Bekijk hier de meldcode op de website van de Rijksoverheid

Bekijk onze folder Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling