Voor wie?

Schematherapie is een vorm van therapie waarbij je leert hoe je meer grip kunt krijgen op je patronen of hoe je die kunt doorbreken. Het is gericht op jongeren tussen ongeveer 15 en 25. Er zijn twee schematherapie groepen, één voor de leeftijdsgroep 15 tot ongeveer 20 en één voor de leeftijdsgroep van ongeveer 20 tot 25 jaar. Op verschillende manieren werken we aan verandering van jouw patronen, door te ervaren, door gedachten te onderzoeken en door te oefenen, zowel in een groep als in je eigen leefsituatie.

Hoe werkt schematherapie?

Het eerste doel is om meer zicht te krijgen op jouw schema’s en de invloed hiervan op je gedrag, gevoelens en gedachten. Hierbij besteden we aandacht aan wat het verband is met jouw (aanmeld-) klachten en je ervaringen in je geschiedenis. Je leert beter begrijpen en herkennen waarom je doet wat je doet en voelt wat je voelt.

Centraal staat verder het versterken van je mogelijkheid om te genieten en plezier te hebben in het hier en nu. Je leert voelen wat je behoefte is en daar op een gezondere manier voor op te komen en je leert verantwoordelijkheden te nemen die horen bij een volwassen (wordend) persoon.

Schematherapie wordt gegeven in 20 groepsbijeenkomsten van 1¾ uur. De groep is wekelijks, behalve in vakantie perioden. Na deze 20 keer is er, na een evaluatie, de mogelijkheid om voor 20 extra groepsbijeenkomsten te kiezen. Deze behandelgroep bestaat uit maximaal 8 personen. Tijdens je behandeling zijn er ook enkele naastenbijeenkomsten, waar jij uiteraard ook bij bent.

Aanmelden

Als je belangstelling hebt voor de groep, kun je je (via je behandelaar) aanmelden, waarna er een gesprek volgt. Voor de instroom in de groep, zijn er enkele voorbereidingsbijeenkomsten zijn, zodat je met je eigen therapieplan in de groep komt.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling betrekken.

Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

Informatie voor familie op de website van GGNet