Voor welke klachten?

Vaktherapie is geschikt voor uiteenlopende problemen en klachten. Je kunt bijvoorbeeld somber of angstig zijn, wisselende stemmingen of moeite met relaties hebben. Ook kun je het moeilijk vinden te uiten wat je dwars zit, last hebben van overmatig denken of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen. Je hoeft geen speciale kennis, vaardigheden of conditie te hebben om aan een vorm van vaktherapie deel te nemen.

Voorbeelden van doelstellingen:

  • leren (h)erkennen van- en vormgeven aan verschillende emoties;
  • leren omgaan met ingrijpende ervaringen en emoties;
  • oefenen met nieuw, ander gedrag, bijvoorbeeld grenzen leren kennen en aangeven;
  • alternatieve mogelijkheden ontdekken in het omgaan met bijvoorbeeld spanningsklachten;
  • versterken van zelfvertrouwen;
  • leren omgaan met je problemen;
  • vergroten van sociale vaardigheden, bijvoorbeeld beter contact maken of leren samenwerken.

Er zijn verschillende vormen van vaktherapie.

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt gewerkt met allerlei beeldende materialen. Met schilder- en tekenmateriaal, klei, papier of steen kun je uitdrukking geven aan je gevoelens en gedachten.

Door de dingen die je maakt gezamenlijk te bekijken en jouw ervaringen te delen, kunnen persoonlijke thema’s, kwetsbaarheden maar ook kwaliteiten duidelijker worden. Ze krijgen een plaats en betekenis. In een groep kan het ook gaan over de wijze waarop je contact aangaat. Je leert oefenen met nieuwe oplossingen en zaken in jouw leven anders aan te gaan.

Danstherapie

Danstherapie is een therapievorm waarbij het gaat om letterlijk in beweging komen met als doel uit het vastgelopen denken en in contact met jouw levendigheid te komen. Al dansend/bewegend laat je (bewust of onbewust) zien wat er in je omgaat en wordt duidelijk van welke patronen je last hebt. Dan kan een ontdekkingsreis beginnen in het zoeken naar andere, meer passende manieren van doen. Creativiteit, levendigheid en persoonlijk levensritme zijn sleutelwoorden. Er is ruimte om plezier te scheppen in je eigen ontwikkeling en met liefde naar je eigen geworstel te kijken.

Dramatherapie

Binnen dramatherapie wordt gewerkt met verschillende methodieken zoals rollenspelen, fantasieverhaal schrijven, verzinnen en uitspelen, improvisatie, decors, gedichten en hoorspelen. Dramatherapie werkt ervaringsgericht: door op een 'speelse' manier met jouw problemen aan de slag te gaan, kun je experimenteren met gevoelens of met gedrag en ervaren wat dit met jou doet. Binnen dramatherapie zet je jezelf direct in, waardoor het soms gemakkelijk is het geleerde mee te nemen naar het dagelijks leven.

Muziektherapie

Bij muziektherapie werk je al spelend (actief) en luisterend (receptief) aan jouw behandeldoel. Het aanbod van spel- en werkvormen is zeer divers. Voorbeelden hiervan zijn: improviserend spel op diverse instrumenten, bestaande muziek uitvoeren, een eigen melodie maken, trommelritmes aanleren of luisteren naar muziekfragmenten. In muziektherapie komen de doelstellingen binnen genoemde werkvormen terug.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie werkt ervaringsgericht door gebruik te maken van bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken. De psychomotorische therapie richt zich speciaal op wat jouw lichaam aangeeft. Al doende wordt je je bewust van je ademhaling, lichamelijke spanningen, jouw manier van bewegen, lichaamshouding, lichaamstaal en lichaamsbeleving. Je leert je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en te begrijpen, zodat je jouw klachten en problemen anders kunt benaderen.

Aanmelden

In therapie gaan, vraagt de bereidheid om jezelf, jouw gewoontes, gedrag, gedachten en gevoelens te bekijken en samen met de therapeut en de eventuele medepatiënten te onderzoeken wat jou beweegt en beleeft. Terwijl je oefent met het omzetten van oude patronen naar een gewenste nieuwe levensstijl kunnen onzekerheden en spanningen ervaren worden. Dit proces vraagt tijd en inspanning.

Voor informatie over welke vorm van vaktherapie er binnen GGNet aangeboden wordt, en met name binnen jouw regio, kunt je je wenden tot je behandelaar. Ook kun je met hem/haar overleggen of vaktherapie en, zo ja, welke vorm voor jou geschikt zou zijn. Je behandelaar heeft ook informatie over de verschillende groepen die binnen de vaktherapie worden aangeboden. Voor meer informatie of een intakegesprek kunt je doorverwezen worden naar één van de vaktherapeuten.

Familie

Behandelingen zijn vaker succesvol als de familie en naasten actief bij het herstel betrokken zijn. Wij willen de familie graag goed informeren en bij de behandeling betrekken.

Heb je als familielid zelf een steuntje in de rug nodig? GGNet Preventie biedt daarvoor specifieke ondersteuning. Dat kan individueel of in een cursus. De ondersteuning is gericht op kinderen en ouders, partners, familieleden en andere mensen die direct betrokken zijn bij de patiënt.

Informatie voor familie op de website van GGNet